-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
PROGRAMES EDUCATIUS
   
 

-Innovació Educativa 2018-2019
---

-Educació per a la salut


>> Concurs escolar CONSUMÓPOLIS 14
  Consumópolis

La Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació i Universitat, la Direcció General de Consum de Ia Conselleria de Salut i L'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN) organitzam el concurs escolar 2018-2019 CONSUMÓPOLIS 14, amb el lema "Per la teva seguretat saps què consumeixes?"
Finalitat: Promoure activitats que afavoreixin la sensibilització de l'alumnat perquè dugui a terme actes de consum d’una manera conscient, crítica, solidària i responsable.
Persones destinatàries: l'alumnat matriculat a qualsevol centre públic, concertat o privat del territori nacional, de cinquè i sisè de primària, i de primer, segon, tercer i quart d'educació secundària.
El concurs consta de dues fases de participació:
1.- Fase autonòmica en la qual se seleccionaran els equips guanyadors en cada nivell de participació.
2.- Fase nacional que organitza l'AECOSAN en la qual participaran els equips que resultin guanyadors en cada ciutat i comunitat autònoma.
Parts del concurs:
1.- Recorregut per la ciutat virtual de Consumópolis completant les diferents proves de caràcter pedagògic i lúdic.
2.- Treball en equip.
Inscripcions: www.consumopolis.es
Més informació: consultas@consumopolis.es

---
Documentació Documentació:
  PDF Carta als centres
PDF cat | PDF cast Resolució
PDF cat | PDF cast Bases del concurs
PDF cat | PDF cast Instruccions
PDF cat | PDF cast Document d'ajuda

www Portal Consumópolis

Termini Període d'inscripció: Del 8 d'octubre de 2018 al 15 de febrer de 2019

---

>> Programa de CENTRES EDUCATIUS PROMOTORS DE LA SALUT 2018-2019
  Centres Educatius Promotors de la Salut

La Conselleria de Salut i la Conselleria d’Educació i Universitat posen en marxa la cinquena convocatòria del
Programa de Centres Educatius Promotors de la Salut de les Illes Balears.
Finalitat: Que tota la comunitat educativa adopti hàbits de vida saludables en un entorn favorable per a la salut.
Persones destinatàries: Tots el centres adscrits a la Consellería d'Educació i Universitat tant públics con privats.
Reconeixement d'hores de formació.
Contactes:
Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa. Servei d’Innovació Educativa Telf. 971 177 781 (ext. 62317) sie@dgice.caib.es
Direcció General de Salut Pública i Participació. Servei de Promoció de la Salut Telf. 971 1777 383 (ext. 67545) – 971 176 665 – 971 177 360
---
Documentació Documentació:
 

PDF Llista definitiva de centres que han presentat sol·licitud i han estat seleccionats per participar en el Programa de Centres Educatius Promotors de la Salut per al curs 2018-2019 NOVETAT 4/12/18

video Vídeo promocional CEPS 2018 12.7 Mb NOU

PDF Composició de la Comissió Tècnica 2018-2019

PDF Convocatòria Centres Educatius Promotors de la Salut de les Illes Balears 2018-2019
ODT Annex 1 - Sol·licitud de participació
ODT Annex 2 - Projecte
WWW Annex 3 - Anàlisi del centre educatiu [en línia ]
ODT Annex 4 - Memòria (Sense Guardó)
ODT Annex 5 - Memòria (Guardó)

WWW Portal Edusalut

----
III Jornada salut en xarxa: promoció i educació de la salut en els centres educatius
6 de novembre de 2018
PDF Programa Jornada Salut en Xarxa 2018
PDF Convocatòria Jornada Salut en Xarxa 2018
PDF Llista de pósters presentats a la jornada
PDF Planol Parc Bit

Termini Termini de presentació: 31 d'octubre de 2018

---

>> Activitat L'ESCOLA AL MERCAT 2018-2019
  l'escola al mercat

Activitats educatives, on els infants podran gaudir del mercat municipal de referència del seu barri com a punt emblemàtic d'abastiment de productes frescs, com a part de la nostra cultura a més de ser un important actiu de salut a la nostra ciutat.
Finalitats del projecte:
- Millorar els hàbits alimentaris del alumnat més jove i en particular promoure el consum de fruites i hortalisses a més de promoure l'activitat física.
- Promoure els hàbits de consum responsables: consum de productes locals i de temporada, com a pràctica de consum sostenible.
- Dinamitzar el mercat i augmentar la competitivitat de tota la cadena comercial.
La visita consta d'un extens recorregut per les diferents seccions del mercat. A cada parada s'incideix sobre els productes de temporada a les diferents èpoques de l'any i els que són ingredients d'alguna tradició gastronòmica.
Persones destinatàries: alumnat de 3r, 4t, 5è i 6è d'educació primària.
Activitat: gratuïta i està dirigida per una tècnica municipal.
Durada: 2 hores
Els centres educatius que facin l'activitat podran participar als diferents concursos.
Més informació: mmpujadas@a-palma.es o bé telefonau a l'Àrea delegada de Sanitat i Consum i demanau per Margalida Pujadas al tel. 971 225 900 ext: 1155

---
Documentació Documentació:
  WWW Web Palma Educa (informació, material didàctic, impresos)

Termini Termini: curs 2018-2019

---

>> Programa d’Educació afectiva i sexual AMB TOTS ELS SENTITS
  Amb tots els sentits

La Coordinació Autonòmica de Sida i Sexualitat ofereix el Programa com a eina per facilitar al professorat l’abordatge de les necessitats de l’alumnat en afectivitat i sexualitat.
Finalitat: Adquisició dels coneixements necessaris per viure la sexualitat de forma saludable i establir relacions personals gratificants i no discriminatòries.
Persones Destinatàries: Docents, professionals de la salut, professionals de serveis socials i famílies.
Activitats: Programa amb 10 sessions educatives. Trobareu la informació a la web de Salut Sexual.
Més informació: vihsida@dgsanita.caib.es - telèfon 971 177 360

---
Documentació Documentació:
  PDF Carta informativa 2018-2019

WWW Portal salutsexual.caib.es

Termini Termini: curs 2018-2019

---

>> Projecte PÍNDOLES SOBRE LA LGTBI-FÒBIA
  píndoles contra LGTBI-fobia

La Creu Roja Joventut Illes Balears i la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears presenta el projecte Píndoles contra la LGTBI-fòbia.
Finalitat: Organitzar tallers per conèixer millor la llei del Govern Balear per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals e intersexuals i per erradicar l'LGTBI-fòbia.
Activitat gratuïta: Accions formatives i de sensibilització online i presencials. Dinàmiques adaptades a cada grup de participants que es realitzen en el propi espai de les entitats interessades.
Persones destinatàries: Tota la població balear (a partir de 8 anys)
Durada: Entre 40 i 60 minuts
Més informació: rahesa@cruzroja.es

---
Documentació Documentació:
  PDF Informació

WWW Portal Píndoles Contra la LGTBI-fòbia

Termini Termini: curs 2018-2019

---

 
IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-