-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
PROGRAMES EDUCATIUS
   
 

-Innovació Educativa 2018-2019
---

-Educació per a la salut


>> SEGELL VIDA SALUDABLE 2019
  Segell vida saludable

El distintiu de qualitat «Segell vida saludable» comporta el reconeixement públic del compromís dels centres docents, tant públics com privats sostinguts amb fons públics i privats, que fomentin l'aprenentatge de la salut en l'àmbit educatiu, així com l'assumpció de pràctiques de vida saludable i una educació física que permeti l'adequat desenvolupament personal i social al llarg de l'escolarització dels alumnes.
---
Documentació Documentació:
  PDF Llista de centres que han obtingut el distintiu de qualitat Segell de Vida Saludable 2019 (BOE N. 157, 2/7/19) NOVETAT

PDF Instrucció Segell Vida Saludable
PDF Resolució de 14 de desembre de 2017, de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Profesional i Universitats
PDF Annex 1. Sol·licitud informe favorable

Termini Termini: 20 de gener de 2019

---

>> Concurs escolar CONSUMÓPOLIS 14
  Consumópolis

La Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació i Universitat, la Direcció General de Consum de Ia Conselleria de Salut i L'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN) organitzam el concurs escolar 2018-2019 CONSUMÓPOLIS 14, amb el lema "Per la teva seguretat saps què consumeixes?"
Finalitat: Promoure activitats que afavoreixin la sensibilització de l'alumnat perquè dugui a terme actes de consum d’una manera conscient, crítica, solidària i responsable.
Persones destinatàries: l'alumnat matriculat a qualsevol centre públic, concertat o privat del territori nacional, de cinquè i sisè de primària, i de primer, segon, tercer i quart d'educació secundària.
El concurs consta de dues fases de participació:
1.- Fase autonòmica en la qual se seleccionaran els equips guanyadors en cada nivell de participació.
2.- Fase nacional que organitza l'AECOSAN en la qual participaran els equips que resultin guanyadors en cada ciutat i comunitat autònoma.
Parts del concurs:
1.- Recorregut per la ciutat virtual de Consumópolis completant les diferents proves de caràcter pedagògic i lúdic.
2.- Treball en equip.
Inscripcions: www.consumopolis.es
Més informació: consultas@consumopolis.es

---
Documentació Documentació:
  PDF cat | PDF cast Resolució per la qual es concedeixen els premis autonòmics als guanyadors del concurs escolar Consumópolis 14 i es determinen els equips que participaran a la convocatòria nacional del concurs NOVETAT 30/4/19

PDF cat | PDF cast Resolució per la qual es nomenen els membres del jurat per a la valoració dels equips que optin a la convocatòria autonòmica en el concurs escolar Consumópolis 14, 2018-2019

PDF Carta als centres
PDF cat | PDF cast Resolució
PDF cat | PDF cast Bases del concurs
PDF cat | PDF cast Instruccions
PDF cat | PDF cast Document d'ajuda

www Portal Consumópolis

Termini Període d'inscripció: Del 8 d'octubre de 2018 al 15 de febrer de 2019

---

>> Programa de CENTRES EDUCATIUS PROMOTORS DE LA SALUT 2018-2019
  Centres Educatius Promotors de la Salut

La Conselleria de Salut i la Conselleria d’Educació i Universitat posen en marxa la cinquena convocatòria del
Programa de Centres Educatius Promotors de la Salut de les Illes Balears.
Finalitat: Que tota la comunitat educativa adopti hàbits de vida saludables en un entorn favorable per a la salut.
Persones destinatàries: Tots el centres adscrits a la Consellería d'Educació i Universitat tant públics con privats.
Reconeixement d'hores de formació.
Contactes:
Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa. Servei d’Innovació Educativa Telf. 971 177 781 (ext. 62317) sie@dgice.caib.es
Direcció General de Salut Pública i Participació. Servei de Promoció de la Salut Telf. 971 1777 383 (ext. 67545) – 971 176 665 – 971 177 360
---
Documentació Documentació:
 

PDF PROGRAMA DE CENTRES EDUCATIUS PROMOTORS DE LA SALUT (CEPS). INFORME DEL CURS 2018-2019 NOVETAT 21/10/19

PDF Llista definitiva de centres que han presentat sol·licitud i han estat seleccionats per participar en el Programa de Centres Educatius Promotors de la Salut per al curs 2018-2019

video Vídeo promocional CEPS 2018 12.7 Mb

PDF Composició de la Comissió Tècnica 2018-2019

PDF Convocatòria Centres Educatius Promotors de la Salut de les Illes Balears 2018-2019
ODT Annex 1 - Sol·licitud de participació
ODT Annex 2 - Projecte
WWW Annex 3 - Anàlisi del centre educatiu [en línia ]
ODT Annex 4 - Memòria (Sense Guardó)
ODT Annex 5 - Memòria (Guardó)

WWW Portal Edusalut

----
III Jornada salut en xarxa: promoció i educació de la salut en els centres educatius
6 de novembre de 2018
PDF Programa Jornada Salut en Xarxa 2018
PDF Convocatòria Jornada Salut en Xarxa 2018
PDF Llista de pósters presentats a la jornada
PDF Planol Parc Bit

Termini Termini de presentació: 31 d'octubre de 2018

---

>> Activitat L'ESCOLA AL MERCAT 2018-2019
  l'escola al mercat

Activitats educatives, on els infants podran gaudir del mercat municipal de referència del seu barri com a punt emblemàtic d'abastiment de productes frescs, com a part de la nostra cultura a més de ser un important actiu de salut a la nostra ciutat.
Finalitats del projecte:
- Millorar els hàbits alimentaris del alumnat més jove i en particular promoure el consum de fruites i hortalisses a més de promoure l'activitat física.
- Promoure els hàbits de consum responsables: consum de productes locals i de temporada, com a pràctica de consum sostenible.
- Dinamitzar el mercat i augmentar la competitivitat de tota la cadena comercial.
La visita consta d'un extens recorregut per les diferents seccions del mercat. A cada parada s'incideix sobre els productes de temporada a les diferents èpoques de l'any i els que són ingredients d'alguna tradició gastronòmica.
Persones destinatàries: alumnat de 3r, 4t, 5è i 6è d'educació primària.
Activitat: gratuïta i està dirigida per una tècnica municipal.
Durada: 2 hores
Els centres educatius que facin l'activitat podran participar als diferents concursos.
Més informació: mmpujadas@a-palma.es o bé telefonau a l'Àrea delegada de Sanitat i Consum i demanau per Margalida Pujadas al tel. 971 225 900 ext: 1155

---
Documentació Documentació:
  WWW Web Palma Educa (informació, material didàctic, impresos)

Termini Termini: curs 2018-2019

---

>> Programa d’Educació afectiva i sexual AMB TOTS ELS SENTITS
  Amb tots els sentits

La Coordinació Autonòmica de Sida i Sexualitat ofereix el Programa com a eina per facilitar al professorat l’abordatge de les necessitats de l’alumnat en afectivitat i sexualitat.
Finalitat: Adquisició dels coneixements necessaris per viure la sexualitat de forma saludable i establir relacions personals gratificants i no discriminatòries.
Persones Destinatàries: Docents, professionals de la salut, professionals de serveis socials i famílies.
Activitats: Programa amb 10 sessions educatives. Trobareu la informació a la web de Salut Sexual.
Més informació: vihsida@dgsanita.caib.es - telèfon 971 177 360

---
Documentació Documentació:
  PDF Carta informativa 2018-2019

WWW Portal salutsexual.caib.es

Termini Termini: curs 2018-2019

---

>> Projecte PÍNDOLES SOBRE LA LGTBI-FÒBIA
  píndoles contra LGTBI-fobia

La Creu Roja Joventut Illes Balears i la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears presenta el projecte Píndoles contra la LGTBI-fòbia.
Finalitat: Organitzar tallers per conèixer millor la llei del Govern Balear per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals e intersexuals i per erradicar l'LGTBI-fòbia.
Activitat gratuïta: Accions formatives i de sensibilització online i presencials. Dinàmiques adaptades a cada grup de participants que es realitzen en el propi espai de les entitats interessades.
Persones destinatàries: Tota la població balear (a partir de 8 anys)
Durada: Entre 40 i 60 minuts
Més informació: rahesa@cruzroja.es

---
Documentació Documentació:
  PDF Informació

WWW Portal Píndoles Contra la LGTBI-fòbia

Termini Termini: curs 2018-2019

---

 
IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-