-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
PROGRAMES EDUCATIUS
   
 

-Innovació Educativa 2019-2020
---

-Educació per a la ciutadania


>> Programa de CENTRES EDUCATIUS PER A LA CIUTADANIA GLOBAL I TRANSFORMADORA 2019-2020
  Global

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca i la Conselleria d’Afers Socials i Esports donen continuïtat durant el curs 2019-2020 al
programa de Centres Educatius per a la Ciutadania Global i Transformadora.
Finalitat: Facilitar als centres educatius eines per impulsar una societat més justa, afavorint un pensament crític i transformador de la societat, que doni resposta als canvis econòmics, socials, polítics i culturals del món, des d’una perspectiva local, global i interdependent.
Destinataris: Tots els centres educatius sostinguts amb fons públics adscrits a la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca el curs 2019-2020 que treballin amb ONGD subvencionades per la Direcció General de Cooperació o pels Fons Insulars de Cooperació.
Reconeixement d’hores de formació.

Dates de lliurament de la documentació: La sol·licitud de participació (annex 1) i el projecte (annex 2): fins al dia 11 de novembre de 2019. La memòria (annex 5): fins al dia 30 de juny de 2020.
Més informació: Servei d’Innovació Educativa de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa - Isabel Brunet. Adreça electrònica: sie@dgice.caib.es. Telèfon: 971 177 781 (extensió 62313).
Servei de Cooperació de la Direcció General de Cooperació - Xisca Collado. Adreça electrònica: fcollado@dgcooper.caib.es. Telèfon: 971 177 200 (ext. 69424).

---
Documentació Documentació:
  pdf Convocatòria per a la participació en el programa de Centres Educatius per a la Ciutadania Global i Transformadora (curs 2019-2020)
doc Annex 1. Sol·licitud de participació
doc Annex 2. Projecte
doc Annex 3. Reunió del claustre de professors
doc Annex 4. Reunió del Consell Escolar
doc Annex 5. Memòria

Termini Termini per presentar la sol·licitud de participació i el projecte: 11 de novembre de 2019
Termini per presentar la memòria: 30 de juny de 2020

---

>> Premis APRENENTATGE-SERVEI 2019
  Premi FAD

La Xarxa Espanyola d'Aprenentatge-Servei, l'ONG Educo i l'editorial Edebé, vénen impulsant la iniciativa dels Premis Aprenentatge-Servei per a reconèixer l'esforç i compromís dels nens, nenes i joves en la millora de la societat, s'adjunta document informatiu. Es tracta d'accions de servei a la comunitat (netejant un estany contaminat, brindant un concert en una residència d'ancians, organitzant una carrera solidària, etcètera) que emprenen els alumnes de Primària, Secundària i Formació Professional i Ocupacional al mateix temps que enforteixen els seus aprenentatges en coneixements, habilitats, actituds i valors.

---
Documentació Documentació:
  www Portal Premis Aprenentatge-Servei 2019
PDF Informació

Termini Termini: 15 de setembre de 2019

---

>> Programa CAP A LA COEDUCACIÓ ALS CENTRES EDUCATIUS 2019-2020
  Coeducació

Els objectius que es volen aconseguir amb aquest programa són els següents:
- Proporcionar eines didàctiques i metodològiques que promoguin la igualtat.
- Desencadenar processos d’ensenyament i aprenentatge col·laboratius per afavorir la inclusió.
- Treballar l’educació afectivosexual als centres educatius per educar en contra de la violència de gènere.
- Impulsar el treball en equip i la creació d’una xarxa de centres per afavorir l’intercanvi d’experiències i recursos.
---
Documentació Documentació:
  PDF Llista provisional admesos NOVETAT 14/6/19

PDF BOIB núm. 38 (23/3/2019)
WWW Fitxa DGFPFP

Termini Termini de presentació de les sol·licituds: 31 de maig de 2019

---

>> Curs EL PERSONAL DOCENT COM A AGENT DE COEDUCACIÓ
  Coeducació

Aquesta acció formativa va dirigida al personal docent encarregat de coeducació o personal docent interessat en formar-se com a agent de coeducació. Té una durada de 40 hores i s'impartirà amb modalitat mixta des del 8 d'octubre de 2019 fins al 27 de febrer de 2020.
Continguts:
- Desigualtats en l'àmbit educatiu cap a la coeducació
- Els centres coeducatius
- La prevenció i la detecció de la violencia de gènere
- La prevenció afectivo-sexual des de la perspectiva de gènere i la prevenció de la LGTBIfòbia
---
Documentació Documentació:
  PDF Convocatòria Mallorca (Palma)
PDF Convocatòria Mallorca (Manacor)
PDF Convocatòria Eivissa i Formentera
PDF Convocatòria Menorca

Termini Termini d'inscripció: 16 de setembre de 2019

---

 
IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-