-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
PROGRAMES EDUCATIUS
   
 

-Innovació Educativa 2019-2020
---

-Educació per a la salut


>> Premis BLANQUERNA IMPULSA I ODS
  Premis BLANQUERNA

III Edició del
Premis Blanquerna Impulsa i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): Canviem el món? Som-hi!
Finalitat: Els Premis Blanquerna Impulsa pretenen sensibilitzar sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible, motivar-ne el coneixement i cercar-ne la implicació dels membres de les comunitats educatives. Aquesta tercera edició es centra en dos d’aquests disset objectius que desenvolupa l’ONU a l’Agenda 2030: Salut i Benestar i Igualtat de Gènere.
Objectiu: Promoure i donar a conèixer les millors accions que s’hagin duit a terme durant el curs 2019-2020 en projectes de salut i benestar i d’igualtat de gènere.
Persones destinatàries: Alumnat de 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat i de cicles formatius de qualsevol centre educatiu de les Illes Balears.
---
Documentació Documentació:
  PDF Bases
PDF Póster

WWW Web del concurs

Termini Termini de presentació dels treballs: 14 de maig de 2020

---

>> 5è Concurs de PÒSTERS I CLIPMETRATGES DE PREVENCIÓ DE CONSUM DE TABAC EN ELS JOVES
  Concurs de PÒSTERS I CLIP METRATGES DE PREVENCIÓ DE CONSUM DE TABAC EN ELS JOVES

— CONCURS ANUL·LAT —
La Direcció General de Salut Pública i Participació, conjuntament amb el Servei de Salut, la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, l’Associació Espanyola contra el Càncer, l’Associació Balear d’Infermeria Comunitària, el Col·legi Oficial d’Infermeria i la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària, convoca per al curs escolar 2019-2020 el
Concurs de pòsters i clipmetratges relacionat amb la prevenció del consum de tabac en els joves.
Finalitat: implicar i fer partícips els joves de les Illes Balears en el disseny de material gràfic i audiovisual en la prevenció del consum de tabac, a partir de processos de reflexió crítica sobre els riscs derivats del consum de tabac i afavorir els missatges preventius entre iguals.
Persones destinatàries: tots els centres educatius de les Illes Balears que apliquin,en aquest curs escolar, qualsevol activitat programada de prevenció del consum de tabac d'educació primària, educació secundària o formació professional bàsica, amb les categories següents:
• Categoria A: l’alumnat de 5è i 6è d’educació primària.
• Categoria B: l’alumnat de 1r i 2n d’ESO.
• Categoria C: l’alumnat de 3r i 4t d’ESO i alumnat de Formació Professional Bàsica.  
Modalitats: Pòsters i clipmetratges.
Més informació: Pla d'Addiccions i Drogodependències de les Illes Balears (PADIB) Tel. 971 17 66 65
---
Documentació Documentació:
  PDF Bases

WWW Web del concurs a PADIB

Termini — CONCURS ANUL·LAT —

---

>> SEGELL VIDA SALUDABLE 2020
  Segell vida saludable

El distintiu de qualitat «Segell Vida Saludable» comporta el reconeixement públic del compromís dels centres docents, tant públics com privats sostinguts amb fons públics i privats, que fomentin l'aprenentatge de la salut en l'àmbit educatiu, així com l'assumpció de pràctiques de vida saludable i una educació física que permeti l'adequat desenvolupament personal i social al llarg de l'escolarització dels alumnes.
Finalitat: El desenvolupament i millora de la qualitat educativa i de la salut en els centres docents.
Destinataris: Centres docents, tant públics com privats sostinguts amb fons públics i privats.
Més informació: Servei d’Innovació Educativa. Telèfon: 971 177 781. Adreça electrònica: sie@dgice.caib.es.

---
Documentació Documentació:
  PDF Resolució per la qual es concedeix el distintiu de Segell de Vida Saludable 2020 (BOE n. 177, 9/7/20) NOVETAT 24/7/20
PDF Llista de centres admesos i exclosos per optar al Segell de Vida Saludable 2020

PDF Instrucció Segell Vida Saludable 2020
PDF Resolució de 14 de desembre de 2017 per la qual s'estableix el procediment concessió del Segell Vida Saludable
ODT Annex 1. Sol·licitud informe favorable de la DGPICE

WWW Convocatòria Segell de Vida Saludable 2020 (Ministeri d'Educació i Formació Professional)

Termini Termini per presentar sol·licituds d'informe favorable: 20 de gener de 2020

---

>> Programa de CENTRES EDUCATIUS PROMOTORS DE LA SALUT 2019-2020
  Centres Educatius Promotors de la Salut

La Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca i la Conselleria de Salut i Consum, continuen durant el curs 2019-2020 el programa Centres Educatius Promotors de la Salut amb l'objectiu que tota la comunitat educativa adopti hàbits de vida saludable i que els centres educatius es converteixin en un entorn afavoridor per a la salut i el benestar.
Destinataris: Centres educatius sostinguts amb fons públics dependents de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca de les Illes Balears que imparteixen educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria.
Contactes de les persones que coordinen el programa:
- Servei d'Innovació Educativa de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat educativa. Telf 971 177 781, ext. 62317 sie@dgice.caib.es
- Servei de Promoció de la Salut de la Direcció General de salut Pública i Participació. Telf. 971 177 383, ext. 67471 promociosalut@dgsanita.caib.es

Formació: Cada curs escolar s'organitzen sessions de formació permanent del professorat del Programa CEPS.
---
Documentació Documentació:
  WWW Convocatòria subvencions per dur a terme activitats en matèria de salut pública pels exercicis 2019-2020 NOVETAT 22/1/20

PDF Llista definitiva de centres admesos per participar en el Programa CEPS 2019-2020

PDF Activitat formativa Promoció de la salut Mallorca (CEPS) 2019-2020
PDF Llista del Taller 3
PDF Activitat formativa Promoció de la salut Menorca (CEPS) 2019-2020
PDF Activitat formativa Promoció de la salut Eivissa-Formentera (CEPS) 2019-2020

PDF Resolució CEPS 2019-2020
PDF Annex 1. Bases convocatòria CEPS 2019-2020
ODT Annex 2. Sol·licitud de participació CEPS 2019-2020
WWW Annex 3 - Anàlisi del centre educatiu [en línia ]
ODT Annex 4. Projecte de salut 2019-2021
DOC Annex 5. Memòria CEPS 2019-2020
ODT Annex 6. Guardó CEPS sol·licitud

Termini [Annex 2] Sol·licitud de participació: 31 d'octubre de 2019
[Annex 3 en línia] Anàlisi de la situació del centre: 31 d'octubre de 2019
[Annex 4] Projecte de salut 2019-2021: fins dia 31 de gener de 2020
[Annex 5] Memòria final 2019-2020: de l'1 al 30 de juny de 2020
[Annex 6] Sol·licitud de guardó: de l'1 al 30 de juny de 2020

---

>> Concurs escolar CONSUMÓPOLIS 15
  Consumópolis

Des de la Direcció General de Consum i la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa del Govern de les Illes Balears, som conscients de la importància de promoure activitats que afavoreixin la sensibilització dels nostres alumnes perquè duguin a terme actes de consum d’una manera responsable. I com cada any, organitzam, en col·laboració amb la Direcció General de Consum del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, el concurs escolar Consumópolis.
Enguany serà l’edició 15, amb el lema Els teus actes de consum poden canviar el món, com ho faries tu?
Pot participar en el concurs, en règim de concurrència competitiva, l’alumnat matriculat en qualsevol centre públic, concertat o privat del territori nacional en algun dels tres nivells de participació:
— Nivell 1: 5è i 6è curs d’educació primària.
— Nivell 2: 1r i 2n curs d’educació secundària obligatòria.
— Nivell 3: 3r i 4t curs d’educació secundària obligatòria.
El concurs consta de dues fases de participació:
— Fase autonòmica, organitzada pels organismes competents en matèria de consum de cada ciutat i comunitat autònoma, en la qual se seleccionen els equips guanyadors de cada nivell de participació.
— Fase nacional, en la qual participen els equips que resultin guanyadors a cada ciutat i comunitat autònoma.
Inscripcions: www.consumopolis.es
---
Documentació Documentació:
  ATENCIÓ: els terminis d'accés a la primera fase i la pujada de treballs estan suspesos fins al 5 de maig a causa de l'estat d'alarma.

El passat 14 de novembre de 2019, la Direcció General de Consum i la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa del Govern de les Illes Balears, van presentar el concurs escolar Consumópolis 15, en el Col·legi Sant Josep Obrer de Palma, que durant els darrers cinc anys hi ha participat activament. L’acte va contar amb una ‘Màster Class’ sobre com fer un còmic a càrrec d’Alex Fito.

PDF cat | PDF cast Resolució per la qual es nomenen els membres del jurat per a la valoració dels equips que optin a la convocatòria autonòmica en el concurs escolar Consumópolis 15, 2019-2020 NOVETAT 5/3/20

WWW Veure la "Màster Class", d’Alex Fito

PDF Carta als centres
PDF cat | PDF cast Carta de Promoció
PDF cat | PDF cast Resolució
PDF cat | PDF cast Bases del concurs
PDF cat | PDF cast Instruccions
PDF cat | PDF cast Document d'ajuda

www Portal Consumópolis

Termini Període d'inscripció: Del 7 d'octubre de 2019 al 14 de febrer de 2020

---

>> Formació PREVENCIÓ, DETECCIÓ I NOTIFICACIÓ DE CASOS DE MALTRACTAMENT INFANTIL
  Formació

La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears amb l'objectiu de fomentar la detecció i notificació de casos de maltractament infantil han organitzat, en col·laboració amb la Fundació Pere Tarrés, reunions formatives adreçades a docents d'aules UEECO, ASCE, CEE, CCEE amb el títol de "Prevenció, Detecció i notificació de casos de maltractament infantil, en CEE, CCEE, Aules UEECO, ASCE".
Tipus de centre:
- IES Institut educació secundària
- CEIP Centre educació infantil i primària
- CEE Centre d'educació especial
- CCEE Centre concertat d'educació especial
- ASCE Aules Asce
- UEECO Unitat Educativa específica centre ordinari

Les reunions tindran una durada de tres hores i es duran a terme a Palma el dia 15 de novembre; a Eivissa el 22 de novembre; a Ciutadella el 29 de noviembre, als respectius CEP, de les 11 fins a les 14 h.
És molt important que la comunitat educativa, tingui els coneixements que es requereixen per a detectar i notificar els casos, donat que és una obligació legal i professional (art. 13.1 de la Llei orgànica 1/1996, de gener, de protecció jurídica del menor, que modifica parcialment el Codi Civil i la Llei d'enjudiciament civil).
---
Documentació Documentació:
  PDF Cartell
WWW Inscripció

Termini Reunións formatives: 15, 22 i 29 de novembre (als respectius CEP)

---

>> Projecte WHAT'S UP! COM VAS DE SALUT MENTAL? 2019-2020
  whats up

Amb el projecte What’s Up! Com vas de salut mental? impulsat per Obertament Balears de 3 Salut Mental podreu treballar amb el vostre alumnat de 3r d’ESO, la Salut Mental a partir de diferents Unitats Didàctiques entenedores, curriculars, competencials i avaluables.
---
Documentació Documentació:
  PDF Convocatòria reunió 29-01-2020 Menorca

PDF Convocatòria de la reunió informativa i formativa 26/09/2019
PDF Projecte What's up! Com vas de salut mental?

Termini Reunió informativa i formativa: 26 de setembre de 2019

---

 
IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-