-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
RECURSOS EDUCATIUS
   
 

-WebQuest: "B.B.B. Bons Beuratges Botànics"
---

 

transversals

Rosa Fuster Vaquer (rfuster@educacio.caib.es)

IES Isidor Macabich
Eivissa

El caràcter interdisciplinar d'aquesta WebQuest fa que el seu objectiu principal sigui el fomentar el treball en equip com a mesura per obtenir un objectiu comú.

Imatge WebQuest: "B.B.B. Bons Beuratges Botànics"

Al mateix temps, es treballen continguts i destresses relacionades en les àrees de Biologia, Botànica, Química, Tecnologia, Dibuix i Artesania.

Els objectius són: obtenció de recursos de la naturalesa, tècniques de laboratori, disseny de packaging i imatge corporativa, projectació d'un stand de vénda, funcionament d'instituts, elaboració de pressuposts.

Aquesta webquest ha estat creada com a una activitat del curs de formació a distància (Programa de formació a distància del professorat) 2006/2007 "WebQuest: Una eina per treballar amb internet a l'aula".

---

Info: La recerca d'informació per Internet permet desenvolupar projectes col·laboratius de treball, tal com recull la proposta de WebQuest, formulada per Bernie Dodge, professor de la Universitat de San Diego.

Una WebQuest planteja la resolució d'un enigma o bé l'elaboració d'un producte (l'edició d'una antologia, un àlbum fotogràfic, etc.) de manera col·laborativa. L'aula s'organitza en petits grups de treballs cadascun dels quals realitza una tasca específica (buscar informació, editar els textos, etc.) Per desenvolupar-la s'utilitzarà la cerca d'informació per Internet i una àmplia gamma de recursos en la qual es poden integrar les TIC.

Contingut d'una WebQuest

  • La introducció, que presenta un plantejament general de la tasca.
  • La tasca en què s'identifica l'objectiu a assolir per tot el grup.
  • El procés, apartat on es descriuen els grups de treball, les tasques específiques que realitzaran i els recursos que s'empraran.
  • L'avaluació, en què s'indiquen els aspectes que es valoraran.
  • La conclusió, que inclou unes reflexions finals sobre la tasca.
  • Els crèdits on s'inclouen les referències als materials utilitzats.

- Més informació a WQ.cat - Comunitat Catalana de Webquest


IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacteES
-