PROCÉS sabo_2 Bé, hi ha molta feina per fer. Doncs haurem de repartir-la.


Hem de treballar de manera cooperativa per a assolir l'objectiu. Tot haurà d'estar llest per proper mes de maig!

Organitzeu-vos en sis grups de dos o tres alumnes. Trieu:

*ELS BOTÀNICS: faran una recerca de quines matèries primeres podem utilitzar per fabricar essències, perfums, sabons, i olis essencials, fent especial atenció a les espècies protegides.

*ELS QUÍMICS: faran una recerca del material de laboratori i els protocols de pràctiques de laboratori que podríem utilitzar al centre per l'elaboració dels productes.

*ELS ADMINISTRADORS: aquest grup haurà de posar-se en contacte amb l'Administració. Caldrà esbrinar qui gestiona Eivissa Medieval (l'Ajuntament? El Consell Insular?), quins són els permisos que ens fan falta per posar un stand de vénda (B.B.B.), si hem de pagar lloguer de l'espai i a qui adrecem la nostra sol.licitud.

*ELS LEGALISTES: Suport legal de tota mena. S'encarregaran de redactar el projecte per tal d'aconseguir el vist-i-plau del Consell Escolar i, si escau, del Claustre. S'hauran de posar en contacte amb els representants d'alumnes i el director per tal de mostrar-los el projecte.
B.B.B. serà un projecte del centre per obtenir sous. Haurem de pagar a Hisenda?

*ELS ESTÈTICS: amb l'ajut de la Tecnologia i el disseny s'haurà de fer un projecte per dissenyar l'stand de vénda dels nostres productes, la tipografia que utilitzarem pel rètol, el disseny de les etiquetes dels productes que vendrem i la vestimenta. Tot ha de ser harmoniosament medieval i irresistible!!

*ELS ECONÒMICS: hauran de fer el pressupost necessari per tot el projecte: preu de matèries primeres, teles pels vestits, preu de confecció, fustes, claus, pintura...També faran un planning amb els torns d'atenció del nostre negoci.
Seria bastant interessant poder obtenir alguna subvenció per joves promeses en la indústria sabonera, o de l'associació de pares i mares, o... alguna subvenció!.

 

TASCA COMUNA PER TOTS ELS GRUPS:

 - Una vegada recollida tota la informació, cada grup elaborarà un resum, que presentarà en document Word. Aquest serà lliurat a la resta de companys de la casse. Reunirem un dossier del projecte i tots junts, farem una posada en comú a classe i  l'autoavaluació.

 

- Per acabar, tots els grups treballaran junts al laboratori, taller de tecnologia i l'aula de dibuix, per l'elaboració dels productes i eines necessaris, tot seguint les normes i indicacions aportades pels equips de rol específic.

 

RECURSOS destilacio LA INFORMACIÓ NECESSÀRIA LA PODREU TROBAR EN:

*ELS BOTÀNICS:
Totes les espècies de les Illes amb el seu ús, distribució,etc.
http://herbarivirtual.uib.es/cas/index.html

Obtenció d'essències
http://www.xtec.es/~rmelia/l'olor_i_el_perfum/Obtencio_de_essencies.htm

Per fer sabó:

http://opcions.org/articles/detergents.html

Informació aromateràpia:

http://es.wikipedia.org/wiki/Aromaterapia

*ELS QUÍMICS:


Breu història de la medicina natural
http://www.bonesherbes.com/catala/historiacat.htm

Aromateràpia i fabricació de sabons:

http://es.wikipedia.org/wiki/Aromaterapia

http://opcions.org/articles/detergents.html


*ELS ADMINISTRADORS:
Informació Ajuntament Eivissa

http://www.eivissa.org

http://www.ceph.es

Per donar opinió
http://www.ibiza.es/diguessateua/detail.php?optid=36

*ELS LEGALISTES:
Documentació del centre, sol.licitud d'informació del Reglament d'organització del centre

http://es.geocities.com/iesmacabich/paginaprincipal.html

Llei de conservació dels espais naturals i de flora i fauna silvestre
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iber/ex&id=1989/6881&codmap0-76k-
http://www.noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l4-1989.t4html

*ELS ESTÈTICS:
Galeria de fotos per veure l'ambientació i el vestuari de la Fira Medieval d'Eivissa
http://www.touribisport.com/es/galeria.php?isla=3&foto=16
http://www.yatoo-ibiza.com/ibiza/fiesta_medieval.html

Teles per a vestimenta medieval
http://www.historiaviva.org./~alcazar/art_vestim_telas.shtml

Tipografia medieval per fer el disseny d'etiquetes i el rètol de l'stand
http://www.fontscape.com/explore?9J9

*ELS ECONÒMICS:
Bases per a la concessió de subvencions o ajudes econòmiques a entitats, de l'Ajuntament d'Eivissa
http://www.ibiza.es/noticies/detail.php?artid=3168

CIJAE, Centre d'Informació Juvenil de l'Ajuntament d'Eivissa.
http://cijae.eivissa.org/

 


                              

 

Return to the Beginning