A L’ABAST

Comunicació bàsica en llengua catalana
A SU ALCANCE

Comunicación básica en lengua catalana

A Mallorca diuen... En Mallorca se dice...
En català es diu... En catalán se dice...
Com ho diuen a Menorca...? ¿Cómo se dice en Menorca…?
Com es diu en català...? ¿Cómo se dice en catalán…?
Saps com ho diuen a Eivissa...? ¿Sabes cómo se dice en Ibiza?
Saps com es diu en català...? ¿Sabes cómo se dice en catalán…?
A Formentera diuen… En Formentera se dice...

SALUTACIONS I FÓRMULES DE CORTESIA
SALUDOS Y FÓRMULAS DE CORTESÍA
1. Hola. Bon dia. Bon vespre. Bona nit. Hola. Buenos días. Buenas noches.
2. Adéu. A reveure. Que vagi bé. Adiós. Hasta luego. Que vaya bien.
3. Fins aviat. Fins més tard. Fins demà. Hasta pronto. Hasta más tarde. Hasta mañana.
4. Gràcies. | Moltes gràcies. De res. Gracias. | Muchas gracias. De nada.
5. Perdoni. Disculpi. Em sap greu. Perdone. Disculpe. Lo siento.
6. Molt de gust. Tant de gust. Mucho gusto. Tanto gusto.
7. Amb molt de gust. Con mucho gusto.
8. Que vagi de gust. Bon profit. Que aproveche. Buen provecho.
9. Diverteix-te. Que t’ho passis bé. Diviértete. Que te lo pases bien.
10. Benvingut. Bienvenido.
11. Un moment, per favor. Una altra vegada, per favor. Més a poc a poc, per favor. Un momento, por favor. Otra vez, por favor. Más despacio, por favor.

PREGUNTES USUALS
PREGUNTAS USUALES
1. - Com va? | Com està? - Bé, gràcies. - ¿Cómo va? | ¿Cómo está? - Bien, gracias.
2. Què li passa? No es troba bé? ¿Qué le pasa? ¿No se encuentra bien?
3. - Què nom? - Nom Isabel. - Com es diu? - Em dic Pere. - ¿Cómo se llama? - Me llamo Isabel. - ¿Cuál es su nombre? - Mi nombre es Pere.
4. - Qui és vostè? - Som la senyora Vidal. - ¿Quién es usted? - Soy la señora Vidal.
5. - Què és això? - És un regal. -¿Qué es esto? - Es un regalo.
6. - D’on és vostè? - Som d’Alemanya. | Som de Suïssa. | Som d’Àustria. - ¿De dónde es usted? - Soy de Alemania. | Soy de Suiza. | Soy de Austria.
7. - D’on és vostè? - Som d’Anglaterra. | Som d’Irlanda. | Som d’Austràlia. - ¿De dónde es usted? - Soy de Inglaterra. | Soy de Irlanda. | Soy de Australia.
8. - D’on és vostè? - Som de França. | Som de Bèlgica. | Som d'Algèria. - ¿De dónde es usted? - Soy de Francia. | Soy de Bélgica. | Soy de Argelia.
9. - D’on és vostè? - Som de les Canàries. | Som de l’Equador. | Som de Xile. - ¿De dónde es usted? - Soy de Canarias. | Soy de Ecuador. | Soy de Chile.
10. - És mallorquí? - No, som alemany. | Som suís. | Som austríac. - És mallorquina? - No, som alemanya. | Som suïssa. | Som austríaca. - ¿Es mallorquín? - No, soy alemán. | Soy suizo. | Soy austríaco. - ¿Es mallorquina? - No, soy alemana. | Soy suiza. | Soy austríaca.
11. - És menorquí? - No, som anglès. | Som irlandès. | Som australià. - És menorquina? - No, som anglesa. | Som irlandesa. | Som australiana. - ¿Es menorquín? - No, soy inglés. | Soy irlandés. | Soy australiano. - ¿Es menorquina? - No, soy inglesa. | Soy irlandesa. | Soy australiana.
12. - És eivissenc? - No, som francès. | Som belga. | Som algerià. - És eivissenca? - No, som francesa. | Som belga. | Som algeriana. - ¿Es ibicenco? - No, soy francés. | Soy belga. | Soy argelino. - ¿Es ibicenca? - No, soy francesa. | Soy belga. | Soy argelina.
13. - És formenterer? - No, som canari. | Som equatorià. | Som xilè. - És formenterera? - No, som canària. | Som equatoriana. | Som xilena. - ¿Es formenterense? - No, soy canario. | Soy ecuatoriano. | Soy chileno. - ¿Es formenterense? - No, soy canaria. | Soy ecuatoriana. | Soy chilena.
14. - On viu? - Visc a la ciutat. | Visc en un poble. | Visc a fora vila. - ¿Dónde vive? - Vivo en la ciudad. | Vivo en un pueblo. | Vivo en el campo.
15. - A quin carrer viu? - Visc al carrer Nou. | Visc a la plaça Major. - ¿En qué calle vive? - Vivo en la calle Nueva. | Vivo en la plaza Mayor.
16. - Parla català? - Sí, un poc. | No gaire. - ¿Habla catalán? - Sí, un poco. | No mucho.
17. M’entén? Què vol dir això? ¿Me entiende? ¿Qué quiere decir esto?
18. Com? Com diu? ¿Cómo? ¿Qué dice?
19. Què diu? Què vol? ¿Qué dice? ¿Qué quiere?
20. On va? D’on ve? ¿Dónde va? ¿De dónde viene?
21. N’està segur? De veres? ¿Está seguro? ¿De verdad?
22. Quan? Des de quan? Fins quan? ¿Cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Hasta cuándo?
23. Digui? Amb qui parl? De part de qui? ¿Diga? ¿Con quién hablo? ¿De parte de quién?
24. Hi ha cap dubte? Entesos? ¿Hay alguna duda? ¿De acuerdo?
25. -T’agrada? - Sí, molt. | No, gens. - ¿Te gusta? - Sí, mucho. | No, nada.
26. Que puc fumar? Que hi puc aparcar, aquí? ¿Se puede fumar? ¿Se puede aparcar?

AFIRMACIONS
AFIRMACIONES
1. Sí. D‘acord. Em sembla bé. Sí. De acuerdo. Me parece bien.
2. És ver. Exacte. Es verdad. Exacto.
3. Com vulgui. Ho entenc. Como quiera. Lo entiendo.
4. Té raó. És clar. Naturalment. Tiene razón. Claro. Naturalmente.
5. Més o menys. Crec que sí. Más o menos. Creo que sí.

NEGACIONS
NEGACIONES
1. No, em sap greu. No, s’ha equivocat. No, lo siento. No, se ha equivocado.
2. De cap manera. Mai de la vida. De ninguna manera. Jamás en la vida.
3. Ni parlar-ne. Això és impossible. Ni hablar. Eso es imposible.
4. Prou! Ja n’hi ha prou! ¡Basta! ¡Ya basta!

DUBTES
DUDAS
1. Per ventura. Tal vegada. Potser sí. Quizás. Tal vez. Puede que sí.
2. Depèn. Depende.
3. No ho sé. No ho crec. No lo sé. No lo creo.

EXCLAMACIONS I EXPRESSIONS DIVERSES
EXCLAMACIONES Y EXPRESIONES DIVERSAS
1. D’acord. Estam d‘acord. De acuerdo. Estamos de acuerdo.
2. Bé. Molt bé. Que bé! Bien. Muy bien. ¡Qué bien!
3. Tot va bé. Todo va bien.
4. Malament. Que malament! Mal. ¡Qué mal!
5. Un poc millor. Un poco mejor.
6. Quina llàstima! Quina ràbia! ¡Qué lástima! ¡Qué rabia!
7. Quina sort! Quina mala sort! ¡Qué suerte! ¡Qué mala suerte!
8. Quin doi! Quina vergonya! ¡Qué tontería! ¡Qué vergüenza!
9. És curiós. És estrany. És ridícul. Es curioso. Es extraño. Es ridículo.
10. Que guapa! / Que polida! Que simpàtic! ¡Qué guapa! ¡Qué simpático!
11. Que lleig! Que és d’horrorosa! ¡Qué feo! ¡Qué horrorosa!
12. Que trist! Que divertida! ¡Qué triste! ¡Qué divertida!
13. Meravellós! Fantàstic! ¡Maravilloso! ¡Fantástico!
14. Bona sort. Molta sort. Buena suerte. Mala suerte.
15. És igual. No hi fa res. Es igual. No pasa nada.
16. Ja està llest. Ya está listo.
17. Per sort. Per desgràcia. Por suerte. Por desgracia.
18. Tant de bo! ¡Ojalá!

QUALITATS, ESTATS, PREFERÈNCIES
CUALIDADES, ESTADOS, PREFERENCIAS
1. Som alt. Som més alt. Som el més alt. Som alta. Som més alta. Som la més alta. Soy alto. Soy más alto. Soy el más alto. Soy alta. Soy más alta. Soy la más alta.
2. Estic bé. / Em trob bé. Estic molt bé. / Em trob molt bé. No estic gaire bé. / No em trob gaire bé. Estoy bien. / Me encuentro bien. Estoy muy bien. / Me encuentro muy bien. No estoy muy bien. / No me encuentro muy bien.
3. Tenc gana. Tenc set. Tenc molta gana. Tenc molta set. Tengo hambre. Tengo sed. Tengo mucha hambre. Tengo mucha sed.
4. Tenc fred. Tenc calor. Tenc molt de fred. Tenc molta calor. Tengo frío. Tengo calor. Tengo mucho frío. Tengo mucho calor.
5. Tenc por. Tenc molta por. Això em fa por. Això em fa molta de por. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Esto me da miedo. Esto me da mucho miedo.
6. És fàcil. Sembla fàcil. És difícil. Sembla difícil. Es fácil. Parece fácil. Es difícil. Parece difícil.
7. Em fa mal el coll. Em fan mal les cames. Me duele el cuello. Me duelen las piernas.
8. Tenc mal de cap. Tenc febre. Me duele la cabeza. Tengo fiebre.
9. Necessit ajuda. Necessit un metge. Necessit una ambulància. Necesito ayuda. Necesito un médico. Necesito una ambulancia.
10. Tenc ganes de passejar. M’agradaria passejar. Tengo ganas de pasear. Me gustaría pasear.
11. M’estim més anar al cinema. Prefiero ir al cine.
12. M’agrada llegir. M’agrada aquesta ciutat. Me gusta leer. Me gusta esta ciudad.
13. Em fa ganes. Em fa ilúlusió. Em fa gràcia. Me apetece. Me hace ilusión. Me hace gracia.
14. Em costa molt. Em duu molta feina. Me cuesta mucho. Me cuesta mucho trabajo.

COLORS
COLORES
1. Blanc, beix, groc, carabassa, verd, blau, lila, vermell, grana, marró, gris, negre. Blanco, beige, amarillo, naranja, verde, azul, lila, rojo, grana, marrón, gris, negro.
2. - De quin color és? - És de color blanc. / És blanc. | És de color blau. / És blau. - ¿De qué color es? - Es de color blanco. / Es blanco. | Es de color azul. / Es azul.
3. M’agrada aquest color. No m’agrada gens aquest color. Me gusta este color. No me gusta nada este color.
4. És massa clar. No és gaire fosc. Es demasiado claro. No es muy oscuro.

NUMERALS
NUMERALES
1. U / un / una, dos / dues, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu. Un / uno / una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez.
2. Onze, dotze, tretze, catorze, quinze, setze, desset/disset, devuit/divuit, denou/dinou, vint. Once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte.
3. Trenta, quaranta, cinquanta, seixanta, setanta, vuitanta, noranta, cent, mil. Treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa, cien, mil.
4. Mig / mitja, un quart, dos quarts, una dotzena. Medio / media, un cuarto, dos cuartos, una docena.

EXPRESSIONS TEMPORALS
EXPRESIONES TEMPORALES
1. - Quina hora és, per favor? - Són les quatre i quart. - ¿Que hora es, por favor? - Son las cuatro y cuarto.
2. Avui. Demà. Ahir. Passat demà / Demà passat. Despús-ahir. Hoy. Mañana. Ayer. Pasado mañana. Anteayer.
3. - Quin dia és avui? - Avui és dimecres, 6 de setembre de 2000. - ¿Qué día es hoy? - Hoy es miércoles, 6 de septiembre del 2000.
4. Matí / Dematí. Migdia. Horabaixa / Tarda. Vespre. Nit. Matinada. Mañana. Mediodía. Tarde. Noche. Madrugada.
5. Les classes són al vespre. Ell arriba al matí. Las clases son por la noche. Él llega por la mañana.
6. És de dia. És de nit. Es fa fosc. Es de día. Es de noche. Oscurece.
7. El dinar se serveix a les dues. El sopar és a les vuit i mitja. La comida se sirve a las dos. La cena es a las ocho y media.
8. - Quin temps dura? - Cinc hores. - ¿Cuánto tiempo dura? - Cinco horas.
9. - Quin temps falta? - Tres setmanes. - ¿Cuánto tiempo falta? - Tres semanas.
10. - Quin temps estarà a tornar? - Devers una hora. - ¿Cuánto tiempo tardará en volver? - Aproximadamente una hora.
11. Fa tres setmanes. Des de fa set setmanes. Hace tres semanas. Desde hace siete semanas.
12. Abans de dues hores. Després de quatre dies. Antes de dos horas. Después de cuatro días.
13. A les nou i quart. Devers les set i vint. A las nueve y cuarto. Sobre las siete y veinte.
14. Tenc molt de temps. Tenc poc temps. No tenc temps. Tengo mucho tiempo. Tengo poco tiempo. No tengo tiempo.

DIES, MESOS, ESTACIONS, PUNTS CARDINALS
DÍAS, MESES, ESTACIONES, PUNTOS CARDINALES
1. Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo.
2. Gener, febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost, setembre, octubre, novembre, desembre. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre.
3. Primavera, estiu, tardor, hivern. Primavera, verano, otoño, invierno.
4. Nord, sud, est, oest. Norte, sur, este, oeste.
5. Els dimarts hi ha mercat. Dimecres vaig a Barcelona. Los martes hay mercado. El miércoles voy a Barcelona.
6. El curs comença pel febrer. Es casen pel març. El curso empieza en enero. Se casan en marzo.
7. Som a la primavera. A l’estiu fa calor. Estamos en primavera. En verano hace calor.
8. Pollença és al nord. Santanyí és al sud. Pollença está en el norte. Santanyí está en el sur.

EDAT, ANIVERSARIS
EDAD, ANIVERSARIOS
1. - Quants d’anys té? | Quants d’anys tens? - Tenc 34 anys. - ¿Cuántos años tiene? |¿Cuántos años tienes? - Tengo 34 años.
2. - Quan fas els anys? - D’aquí a un mes. - ¿Cuándo cumples años? - Dentro de un mes.
3. Vaig néixer a Manacor el dia 2 de març de 1962. Nací en Manacor el día 2 de marzo de 1962.

TEMPS
TIEMPO
1. - Quin temps fa avui? - Avui fa bon dia. | Avui fa mal dia. - ¿Qué tiempo hace hoy? - Hoy hace un buen día. | Hoy hace un mal día.
2. Fa fred. Fa calor. Fa molt de fred. Fa molta calor. Hace frío. Hace calor. Hace mucho frío. Hace mucho calor.
3. Plou. Neva. Fa sol. Llueve. Nieva. Hace sol.
4. Està tapat. Està ennigulat. Està estirat. Está nublado. Está despejado.
5. Fa vent. Fa trons i llamps. Hace viento. Truena y relampaguea.
6. Hi ha boira. Hi ha humitat. Fa un temps molt sec. Hay niebla. Hay humedad. Hace un tiempo muy seco.

AVISOS I CARTELLS PUBLICITARIS
AVISOS Y CARTELES PUBLICITARIOS
1. Alerta! Anau amb compte! ¡Cuidado! ¡Id con cuidado!
2. Atenció! Perill. Atención. Peligro.
3. Tancat. Tancat del 7 al 15 de juliol. Cerrado. Cerrado del 7 al 15 de julio.
4. Obert. Obert de les 10 del matí a les 7 de l’horabaixa. Abierto. Abierto de las 10 de la mañana a las 7 de la tarde.
5. Tancau la porta, per favor. Cierren la puerta, por favor.
6. Deixau passar. Dejen pasar.
7. No fumeu. Prohibido fumar.
8. Entrada. Sortida. Entrada. Salida.
9. Lliure. Ocupat. Privat. Libre. Ocupado. Privado.
10. Pis en venda. Casa per llogar. Piso en venta. Casa en alquiler.
11. Rebaixes. Preus rebaixats. Ofertes. Descomptes. Rebajas. Precios rebajados. Ofertas. Descuentos.
12. Aprofitau l’aigua. Aproveche el agua.
13. Silenci, per favor. Silencio, por favor.

OFERTA I DEMANDA
OFERTA Y DEMANDA
1. - Què volia? - Voldria telefonar. - ¿Qué desea? - Quisiera llamar por teléfono.
2. - Què vol prendre? - Vull prendre una cervesa. - ¿Qué quiere tomar? - Quiero tomar una cerveza.
3. - Què val això? - Val tres mil pessetes. - ¿Qué vale esto? - Vale tres mil pesetas.
4. - Què li dec? - Són sis-centes pessetes. - ¿Qué le debo? - Son seiscientas pesetas.
5. El compte, per favor. La cuenta, por favor.
6. És car. És molt car. És massa car. Es caro. Es muy caro. Es demasiado caro.
7. És barat. És molt barat. És massa barat. Es barato. Es muy barato. Es demasiado barato.
8. Que teniu pa? Que teniu el diari d’avui? ¿Tiene pan? ¿Tiene el periódico de hoy?
9. Hi ha molta gent. Hi ha poca gent. Hay mucha gente. Hay poca gente.
10. No hi ha ningú. No hi ha res. No hay nadie. No hay nada.
11. Hi ha moltes coses. Hi ha poques coses. Hay muchas cosas. Hay pocas cosas.

FEINA, ESTUDIS, PROFESSIONS
TRABAJO, ESTUDIOS, PROFESIONES
1. Avui és dia feiner. Avui és dia festiu. Hoy es día laborable. Hoy es día festivo.
2. Faig vacances. Vaig a fer feina. Tengo vacaciones. Voy a trabajar.
3. Faig feina de perruquer. Faig feina de perruquera. Faig feina de cambrer. Faig feina de cambrera. Trabajo como peluquero. Trabajo como peluquera. Trabajo como camarero. Trabajo como camarera.
4. No tenc feina. Estic a l’atur. No tengo trabajo. Estoy en el paro.
5. Cerc feina. Necessit una feina. Busco trabajo. Necesito un trabajo.
6. Som comerciant. Som professor. Som professora. Som pagès. Som pagesa. Soy comerciante. Soy profesor. Soy profesora. Soy campesino. Soy campesina.
7. Estudii català. Estudii francès. Estudii espanyol. Estudii alemany. Estudii anglès. Estudio catalán. Estudio francés. Estudio español. Estudio alemán. Estudio inglés.
8. Estudii matemàtiques. Estudii psicologia. Estudii química. Estudii filologia. Estudii dret. Estudio matemáticas. Estudio psicología. Estudio química. Estudio filología. Estudio derecho.
9. Saps nedar? Saps cuinar? Saps parlar català? ¿Sabes nadar? ¿Sabes cocinar? ¿Sabes hablar catalán?

LOCALITZACIONS
LOCALIZACIONES
1. - On és l’estació d’autobusos? - A prop, molt a prop. | Lluny, molt lluny. - ¿Dónde está la estación de autobuses? - Cerca, muy cerca. | Lejos, muy lejos.
2. - On és la biblioteca? - A la dreta. | A l’esquerra. | Al fons. | Tot dret. - ¿Dónde está la biblioteca? - A la derecha. | A la izquierda. | Al fondo. | Todo derecho.
3. Vaig al banc. Vaig a l’escola. Vaig a ca nostra. Voy al banco. Voy a la escuela. Voy a casa.
4. Vénc de l’hospital. Vénc de la farmàcia. Vénc de ca nostra. Vengo del hospital. Vengo de la farmacia. Vengo de casa.
5. Som al carrer. Som a cal metge. Som a ca nostra. Estoy en la calle. Estoy en la consulta del médico. Estoy en casa.

TRANSPORTS
TRANSPORTES
1. Anar a peu. Anar amb bicicleta. Anar amb moto. Anar amb cotxe. Anar amb tren. Anar amb autobús. Anar amb avió. Anar amb barca. Anar amb vaixell. Ir a pie. Ir en bicicleta. Ir en moto. Ir en coche. Ir en tren. Ir en autobús. Ir en avión. Ir en barca. Ir en barco.
2. Agafar la bicicleta. Agafar la moto. Agafar el cotxe. Agafar el tren. Agafar l’autobús. Agafar l’avió. Agafar la barca. Agafar el vaixell. Coger la bicicleta. Coger la moto. Coger el coche. Coger el tren. Coger el autobús. Coger el avión. Coger la barca. Coger el barco.

FAMÍLIA, ESTAT CIVIL I HABITATGE
FAMILIA, ESTADO CIVIL Y VIVIENDA
1. Pare, mare, fill, filla, germà, germana. Padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana.
2. Padrí /avi, padrina /àvia, nét, néta. Abuelo, abuela, nieto, nieta.
3. Espòs / home, esposa / dona, company, companya. Esposo / marido, esposa / mujer, compañero, compañera.
4. Cosí, cosina, oncle, tia, nebot, neboda. Primo, prima, tío, tía, sobrino, sobrina.
5. Cunyat, cunyada, gendre, nora. Cuñado, cuñada, yerno, nuera.
6. Som casat. Som fadrí. Som divorciat. Som vidu. Som casada. Som fadrina. Som divorciada. Som vídua. Estoy casado. Soy soltero. Estoy divorciado. Soy viudo. Estoy casada. Soy soltera. Estoy divorciada. Soy viuda.
7. Tenc tres fills. Tenc cinc néts. Tengo tres hijos. Tengo cinco nietos.
8. A ca nostra som quatre germans. En casa somos cuatro hermanos.
9. Visc a cals padrins. Visc tot sol. Visc tota sola. Vivo en casa de los abuelos. Vivo solo. Vivo sola.
10. Visc en un pis. Visc en una casa amb jardí. Vivo en un piso. Vivo en una casa con un jardín.

FESTES I FELICITACIONS
FIESTAS Y FELICITACIONES
1. Nadal. Cap d’Any. Els Reis d’Orient. Navidad. Fin de Año. Los Reyes de Oriente.
2. Carnaval. Quaresma. Pasqua. Carnaval. Cuaresma. Pascua.
3. Vacances d’estiu. Vacances de Nadal. Vacances de Pasqua. Vacaciones de verano. Vacaciones de Navidad. Vacaciones de Pascua.
4. Bon Nadal i feliç Any Nou. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo.
5. Bones festes. Bon viatge. Bones vacances. Felices fiestas. Buen viaje. Felices vacaciones.
6. Enhorabona. Salut! Enhorabuena. ¡Salud!
7. Molts d’anys. Moltes felicitats. Felicidades. Muchas felicidades.