ALIMENTS FUNCIONALS

WebQuest per al curs 1º ESO (Ciències Naturals) Dissenyada per Joan Fiol Reynés
jfiol@educacio.caib.es

Data d’elaboració: 23-11-05

Introducció | Tasca | Procés | Avaluació | Conclusió | Crèdits | Pàgina del professor


Introducció

Aquest document està dirigit als alumnes de primer d’ESO . Els alumnes teniu que conèixer que son els aliments funcionals o terapèutics. Vos fareu preguntes els uns als altres,  hi haurà tres equips: A) Els que demaneu les preguntes B) Els que contestau a quins aliments es troben C) Els que contestau quina funció tenen els components funcionals.  En acabar l’activitat heu de ser capaços de recomanar aliments funcionals als vostres familiars.


 Tasques

La tasca serà:


El Procés      

En primer lloc, el professor coordinarà que els alumnes quedeu distribuïts en tres grups i  prepararà les preguntes per a vosaltres

  1. A continuació es cercaran aliments que tinguin aquests components funcionals

Teniu que cercar  els efectes biològics que tenen aquests components a l’organisme humà

Els alumnes, aniran on-line  als recursos que hem  seleccionat . :

http://revista.consumer.es/web/ca/20020101/alimentacion/

http://www.avui.com/avui/diari/05/jul/04/23349.htm 

http://www.scpediatria.org/lasocietat/PedCat/2003/PC2/81-87.pdf

- Hi pot haver un enllaç comú per a  tots els alumnes on consultar informació de tipus general. - Els alumnes estau dividits en tres grups.  El primer grup te uns enllaços d’informacions generals d’aliments. El segon grup utilitzareu una taula de composició d’aliments. El tercer grup utilitzareu un llistat de funcions que desenvolupen els continguts funcionals dels aliments.


Avaluació

. Tenim que especificar els criteris d’avaluació i si haurà o no una nota comuna  para el treball en grup i una altra par al treball individual.

 

Insuficient

 

Suficient/Bé

 

 

Notable

 

Excel·lent

 

Nota

FRUITES

Coneix poc conceptes i característiques dels components funcionals

Coneix qualque concepte o característiques dels aliments funcionals.

Coneix els conceptes i característiques però no sap a quins aliments es troben

Coneix els conceptes, les característiques i els aliments on es troben.

 

CARN I PEIX

Coneix poc conceptes i característiques dels components funcionals

Coneix qualque concepte o característiques dels aliments funcionals

Coneix els conceptes i característiques però no sap a quins aliments es troben

Coneix els conceptes, les característiques i els aliments on es troben.

 

VERDURES

Coneix poc conceptes i característiques dels components funcionals

Coneix qualque concepte o característiques dels aliments funcionals

Coneix els conceptes i característiques però no sap a quins aliments es troben

Coneix els conceptes, les característiques i els aliments on es troben.

 

CEREALS

Coneix poc conceptes i característiques dels components funcionals

Coneix qualque concepte o característiques dels aliments funcionals

Coneix els conceptes i característiques però no sap a quins aliments es troben

Coneix els conceptes, les característiques i els aliments on es troben.

 

 


Conclusió

Escriure un recull de frases que facin un resum del  que els alumnes heu après i adquirit.  

També podeu  incloure  preguntes  o enllaços addicionals per ampliar els vostres coneixements.


Crèdits

 Llistat  de referències bibliogràfiques:

www.gencat.net/salut/depsan/ units/sanitat/html/ca/dir210/doc8003.html

www.farmaceuticonline.com/arxiu.html

www.ctfc.es/formacio/ca/cursos/186668.htm

www.areadeconsulta.com/audio2.html

The Webquest Page - Bernie Dodge

Guia del professor

Els alumnes han de tenir uns bons coneixements de l’assignatura de medi de 5. i 6. de primària.

Els alumnes han de tenir competències bàsiques en TIC: navegació per Internet, document de text en word i en openoffice...

Els alumnes s’han de dividir en tres grups.

El temps previst per a totes les sessions es de 8 hores de classe

Ens poden fer arribar els seus comentaris a la nostra adreça electrònica.

Podem fer una anàlisi de transferència passant als seus pares un qüestionari per comprovar que els alumnes han après els continguts de la webquest

Aquesta plantilla ha estat adaptada i traduïda al catala per en Joan Fiol Reynés.  jfiol@educacio.caib.es