ACTIVITAT 3

 

Una altra forma de poesia són els poemes visuals. Entre tots els membres del grup en cercareu cinc exemples a les adreces següents i els explicareu. Ho desareu tot en un arxiu que es digui poemes visuals.

http://www.terra.es/personal5/manelmarti/avantguardes/poemesvisual.htm

http://www.uoc.edu/lletra/especial/brossa/