ACTIVITAT 4

 

Ara visitarem tots tres un pàgina de creació literària i a l’apartat d’activitats en farem algunes de completar poemes. Els resultats els desareu en una carpeta que es digui activitats de viu la poesia.

http://www.viulapoesia.com/home.php?tipus=1&subtipus=2