RÚBRICA D´AVALUACIĶ GLOBAL

 

 

EXCELˇLENT

4

BO

3

SATISFACTORI

2

A MILLORAR

1

Ús de la tecnologia

 

Treu molt bon rendiment d'Internet, pren nota de les pāgines visitades que li han estat útils i troba noves fonts d'informaciķ d'interčs

Treu bon rendiment d'Internet, pren nota de les pāgines visitades i d'algunes fonts d'informaciķ addicionals.

 

Visita les pāgines d'Internet proposades i pren notes de la informaciķ d'interčs.

 

Necessita supervisiķ i assistčncia per utilitzar les noves tecnologies i moure's pels enllaįos recomanats.

 

Elaboraciķ de la tasca

 

Els informes no contenen errors, responen totes les preguntes i s'han entregat dins de termini.

 

Els informes responen totes les preguntes i s'han entregat dins de termini.

 

Els informes responen la major part de les preguntes.

 

Es detecten idees fosques, manca de concreciķ, enunciats massa genčrics o anecdōtics.
Informaciķ poc elaborada.

Presentaciķ i redacciķ

La informaciķ estā molt ben organitzada amb parāgrafs ben redactats i amb subtítols. No hi ha errors de gramātica, ortografia o puntuaciķ.

 

La informaciķ estā organitzada amb parāgrafs ben redactats.

Quasi no hi ha errors de gramātica, ortografia o puntuaciķ.

 

La informaciķ estā organitzada, perō els parāgrafs no estan ben redactats.

Apareixen alguns errors de gramātica, ortografia o puntuaciķ.

 

La informaciķ proporcionada no sembla estar organitzada. Hi ha molts errrors de gramātica, ortografia o puntuaciķ.

 

Creativitat

En totes les obres de creaciķ personal és veu una imaginaciķ i una creativitat molt singular.

En algunes de les obres es veu molt bona creativitat.

En algunes de les obres es nota certa creativitat.

Les obres en general no demostren gaire creativitat.

Treball en equip

Participa en l'organitzaciķ de l'equip. Dķna i rep suggeriments per ajudar o rebre ajut dels altres. Manté una actitud positiva. Contribueix molt activament a l'elaboraciķ i avaluaciķ dels informes.

 

Participa en l'organitzaciķ de l'equip i anima els altres. Es concentra en la feina i en els terminis i contribueix a l'elaboraciķ i avaluaciķ dels informes.

 

Participa en discussions durant el desenvolupament i l'avaluaciķ dels informes.

 

Treballa en grup perō a vegades intenta fer la feina sol. Observa el desenvolupament i avaluaciķ dels informes perō no participa activament a les discussions.