“AMARA’T DE POESIA”

UNA WEBQUEST PER A SEGON CICLE DE L’ESO

Àrea de llengua i literatura catalana.

Dissenyada per Damià Boscana Socias

dboscana@educacio.caib.es

 Creada el 19-12-2005

 

 
INTRODUCCIÓ TASCA PROCÉS AVALUACIÓ CONCLUSIÓ CRÈDITS GUIA DIDÀCTICA