Avaluació

La calificació que obtindreu en aquesta webquest estarà en funció de:

 

AVALUACIÓ DE LA PRESENTACIÓ DEL POWER POINT:


Incomplet 1

Mig bé 2

Bé 3

Excel·lent 4

Total

Contingut

Demostren poc coneixement respecte als temes treballats

Demostren un coneixement parcial dels temes  treballats

Demostren un bon coneixement  dels temes treballats

Demostren molt coneixement  dels temes treballats


Argumentació

Els arguments gairebé no estan desenvolupats

Demostren una certa  capacitat de desenvolupar arguments

Demostren força habilitat per argumentar i capacitat per  convèncer

Demostren  una  gran habilitat per argumentar, ho fan  amb destresa, saben convèncer


Forma de presentació

Hi ha com a mínim  1 dia ben desenvolupats.

Hi ha com a mínim  2 dies ben desenvolupats

Hi ha els 3 dies ben desenvolupats

Hi ha els 4 dies ben desenvolupats i de manera creativa
AVALUACIÓ A CADA COMPONENT DEL GRUP:


Incomplet 1

Mig bé 2

Bé 3

Excel·lent 4

Total

Recollir la informació

No recull cap informació relacionada amb el treball

Recull mínima informació relacionada amb el treball

Recull força informació relacionada amb el treball

Recull tota informació relacionada amb el treball


Responsabilitats

No fa mai les seves feines

Molt poques vegades fa la seva feina. Sempre se li ha de recordar.

Normalment fa la feina. Poques vegades se li ha de recordar.

Sempre fa la feina. Mai se li ha de recordar.


Cooperar

Generalment discuteix amb els components del grup

Discuteix de vegades.

Rarament discuteix.

Mai discuteix amb els components del grup
 

Per estar ben safisfets del treball realitzat hauríeu de sumar més de 9 punts a cada part.