Guia per al mestre

 

Aquesta webquest pretén que els alumnes de sisè (en grups de 4) siguin capaços d'organitzar-se el viatge de final de curs a Barcelona. Hauran de saber cercar la manera d'arribar allà, l'allotjament, quina roba dur-se, activitats per fer allà,... i que el pressupost no sigui massa elevat.

Està relacionada amb l'eix transversal del consum sobre la necessitat del temps lliure de la societat. Saber gestionar de manera profitosa el temps lliure.

Està pensada per a treballar a l'hora de tutoria, durant 4 sessions d'una hora davant l'ordinador i la cinquena sessió serà la presentació del Power Point realitzat.

Els alumnes han de tenir uns coneixements mínims d'informàtica ( Crear carpetes, desar i recuperar un document, inserir imatges a un document i presentació,utilitzar el processador de textos, utilitzar el programa de presentacions Power Point, i saber navegar i capturar imatges per internet).

Recursos: aula d'informàtica amb ordinadors amb el programa Power Point i connexió a internet.

S'avaluarà d'acord amb la presentació del Power Point i el treball en equip.