La Tasca

Heu d' organitzar el viatge de final de curs a Barcelona, una ciutat plena d’encant (viatge, allotjament, excursions, visites guiades, temps lliure...) amb una durada de 4 dies.

Heu de cercar informació sobre els mitjans de transport, l’allotjament, climatologia, visites turístiques,...
Per això heu de respondre a les següents qüestions:
Quins mitjans de transport emprareu?
On vos allotjareu? (Pensau que sou 20 nens i 3 mestres els que viatjeu... tal vegada vos fan descomptes per grup...)
Quan costarà?
Quina roba heu de dur?
Quines activitats programareu cada dia? ...

Haureu de processar i transformar la informació amb una presentació Power Point, que després haureu d'exposar davant la classe.

 

Return to the Beginning