Conclusió

A l'acabar aquesta activitat l'alumne sabrà distingir entres les diferents bases de dades del mercat, sabra les diferències entre un fitxer i

una base de dades i quin és el llenguatge adient per crear-les.

Com a repte, els alumnes poden tractar de fer una petita BD per poder guardar els diferents llocs d'ordinador que tenen (segur que en tenen uns quants).

 

Return to the Beginning