Avaluació

A la següent taula es pot veure com s'avaluarà d'aquesta WebQuest

Incompleto

1

Medio

2

Bien

3

Excelente

4

Nota

Treball final

(Redacció,
presentació visual, organizació,
treball en equip,
etc.)

El treball no segueix cap o casi ninguna dels formats especificats
El treball segueix uns formats mínims especificats
El treball segueix ben bé casi totes les especificacions demandes
El format del treball és el demanat. Compleix totes les especificacions demanades

Treball final

(Contingut)

El contingut no és l'esperat. No està relacionat amb els conceptes demanats
El contingut presentat abarca els conceptes mínims a estudiar
El contingut presentat és de bona qualitat, entenedor, comprensible.
El contigut presentat és de molt bona qualitat, abarca tots els conceptes demanats i els interrelaciona de forma clara i entenidora

Participació en la Web Quest

 

Participació nul·la o casi nul·la en la elaboració de la webquest.
Participació mínima amb els companys en la elaboració de la webquest.
Participació bona i interacció bona entre els companys.
Participació excel·lent entre els companys.

 

Return to the Beginning