El Procès

Els passos a seguir són:

  1. Es repartirà cada tasca entre els alumnes. Es faran grup de dos o tres persones.
  2. Una vegada repartida la feina a fer, començareu a buscar informació que tingui a veure amb el tema que us ha tocat
  3. Es proporcionen les següents adreces d'informació:


http://www.monografias.com/trabajos13/trsqlinf/trsqlinf.shtml

http://www.infor.uva.es/~jvegas/cursos/bd/oraseg/oraseg.html

http://www.infor.uva.es/~jvegas/cursos/bd/oracledba/capitulo6.html

http://www.oracle.com/technology/index.html

http://www.mysql.com

Una vegada que hagueu seleccionat tota la informació, l'haureu d'estructurar de la forma més adient.

- Si voleu buscar més informació podeu utilitzar qualsevol dels cercadors d'internet: www.google.es, www.msn.es etc.

Quan ja tingueu tota la informació estructurada, haureu de dissenyar unes diapositives (amb el powerpoint o programa similar) per tal de fer una exposició a classe per a la resta dels companys, on explicareu la part del tema que us ha tocat.

Return to the Beginning