La Tasca

L'objectiu final d'aquesta activitat és saber què és una BD, quin són els avantatges en front als fitxers. Quins tipus de BDs podem trobar al mercat. BD propietàries. BD de codi lliures. Llenguatge de la BD.

Per a realitzar aquesta tasca només és necessita un cercador d'internet, un editor de text i molta paciència !! Internet està saturat d'informació

Aquesta tasca és dividirà en tasques més petites, les quals es repartiran entre els alumnes de la classe. Cada grup serà l'encarregat d'exposar la subtasca que li ha tocatIntroducció

Què és una BD? Diferències amb els fitxers tradicionals. Avantatges i incovenients


SGBDs Comercials Propietaris

Quins SGBDs propietaris hi ha al mercat. Avantatges. Inconvenients


SGBDs Comercials Lliures

Quins SGBDs propietaris hi ha al mercat. Avantatges. Inconvenients


Llenguatge de la BD

Quin llenguatge utilitza la BD? Totes utilitzen el mateix?. Semblances i diferències


Return to the Beginning