ÀRTIC  vs. ANTÀRTIC

Una cacera del tresor de l'àrea de Coneixement del Medi, adreçada als alumnes de 3r cicle de Primària.

Gertrudis Carreras Pons (gcarreras@educacio.caib.es)

CP Mare de Déu de Gràcia (Maó)

I N T R O D U C C I Ó

A partir de l'1 de març de 2007 es celebra durant dos anys l'anomenat Any Polar Internacional amb l'objectiu d'impulsar la recerca en les regions àrtiques i antàrtiques. Això està molt bé, però... què en sabem de l'Àrtic i de l'Antàrtic?

Tenen tant en comú com sembla? Quins són els principals trets diferenciadors? Com és la seva fauna?  I la seva vegetació?

Aquesta cacera pretén ajudar-te a esbrinar tots aquests interrogants i segurament d'altres que aniran sorgint.
PREGUNTES

RECURSOS

*               Són l’Àrtic i l’Antàrtic continents?

*               On fa més fred, al Pol Nord, o al Pol Sud? 

*               Quina diferència hi ha entre Aurora Boreal i Aurora Austral?

*               Hi ha vegetació als Pols?  De quin tipus?

*               Com és la fauna dels dos indrets?

*               Quina importància té el gel marí per a la fauna dels Pols?

*               Quins són els habitants de l’Àrtic?  I de l’Antàrtic?

*               Quin va ser el primer explorador que va visitar els dos Pols?

*               Què és el forat d’ozó?  On està?

*               Hi ha contaminació als Pols?

*               Com afecta el canvi climàtic als Pols?

 

 

                    MÉS INFORMACIÓ

Vídeo del pingüí emperador

Vídeo sobre l’Antàrtida

Vídeo sobre el desgel del pol nord

 

 LA GRAN PREGUNTA

La Terra sempre ha anat canviant (per causes naturals), ha tingut èpoques de glaciacions i de desgel. Actualment, ja és un fet, que hi ha un canvi climàtic global, accelerat per la influència de l’home. Quines actuacions, que estiguin al nostre abast, podem fer per ajudar el nostre planeta?