ElS  VERTEBRATS  DE  MENORCA

 

Una cacera del tresor de l’àrea de Coneixement del Medi, adreçada a alumnes de 2n i 3r cicle de Primària.

 

Gertrudis Carreras Pons (gcarreras@educacio.caib.es)

C.P. Mare de Déu de Gràcia (Maó) 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓ

 

Coneixes molts animals vertebrats de Menorca que visquin en estat salvatge? 

Amb aquesta cacera et proposem conèixer algunes aus, mamífers, amfibis i rèptils que habiten a diferents indrets de Menorca. 

Podràs investigar sobre la seva alimentació, els llocs on habiten i moltes coses més.

 

 

Rata aranyera

Miloca

 

Rata sarda

 

Calàpet

Òliba

 

Sargantana

 

Àguila peixatera

Mart

 

Granota menuda

 

 

 

PREGUNTES

 

Investiga, cerca i respon...

 

 

 

 

 

*      Quins grups de vertebrats coneixes?

*      Classifica els animals de les fotos segons el grup de vertebrats a què pertanyen.

*      Quin grup de vertebrats no apareix a cap fotografia?

*      Cerca el nom castellà i el nom científic dels 9 vertebrats anteriors.

*      Alguns d’aquests animals són endèmics de Menorca, és a dir, només els podem trobar a la nostra illa. Quin/s?

*      Saps si n’hi ha qualcun  en perill d’extinció?

*      Cerca aquesta informació sobre cada un dels animals que estudiam: On viuen?  De què s’alimenten? Com es reprodueixen?

*      Quins d’aquests vertebrats  corren perill d’electrocutar-se amb les torres elèctriques?

*      Posa al costat de cada frase  el nom de l’animal que li correspon:

 

          És un carronyaire.

          És un ocell nocturn.

  A s’illa de l’Aire n’hi ha moltes.

         S’alimenta exclusivament de peixos.

         Té una pell molt apreciada.

         Hiverna fins el començament de la primavera.

    

 

LA GRAN PREGUNTA

 

Tots els animals que has investigat són molt polits, però alguns d’ells estan en perill degut a la influència  de l’home. El GOB té muntat un hospital  on s’intenta curar i recuperar els animals que arriben ferits.  Trobes que feim prou per a la nostra fauna? 

 

 

 

RECURSOS

 

Animals vertebrats

 

 

http://www.xtec.es/~ccosta25/regne.htm

http://www.educared.net/aprende/anavegar4/comunes/premiados/A/107/vertebrados.htm

http://www.rena.edu.ve/primeraetapa/Ciencias/vertebra.html

Informació sobre    Menorca en general

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Menorca

 

Recuperació de calàpets

 

http://www.gobmenorca.com/crecup/cr_cria

 

Notícies interessants

 

http://www.gobmenorca.com/noticies/news_item.2005-08-25.4808039260

http://www.menorcaweb.com/noticias/2005/12/proteccion-isla-aire/

Amfibis

http://www.unbichitoverde.com/ubv/cgi-bin/fauna.pl?codigo=13&lang=sp&origen=sanitja

http://www.termcat.cat/termgia/termnorm/fitxes/2/204494_36.html

http://capea.caib.es/pe/fichas_pe/calapet.ca.htm

http://www.tecnociencia.es/especiales/vertebrados/anfibios.htm

Miloca

 

http://www.damisela.com/zoo/ave/otros/falcon/accipitridae/accipitrinae/neophron/percnopterus/

 

Rata sarda

http://www.pradesmontsant.com/Frames/fauna/fitxa_fauna.asp?ID_animal=%20%2046

http://www.menorcaweb.net/aguasch/11biodiv/especies/animals/vertebrats/mamifers/ratsarda.htm

http://www.cabaneros.es/RecNat/Fauna/LironCareto.html

http://www.geocities.com/RainForest/8769/lista-roja/1034.htm

 

 

Granot arbori

 

http://www.menorcaweb.net/aguasch/11biodiv/especies/animals/vertebrats/amfibis/granarb.htm

 

Mart

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Martes_martes

http://faunaiberica.org/especies.php3?esp=71

 

Àguila peixetera

http://dgcapea.caib.es/pe/fichas_pe/aguila_peixatera.ca.htm

http://es.wikipedia.org/wiki/Pandion_haliaetus

http://www.unbichitoverde.com/ubv/cgi-bin/fauna.pl?codigo=28&lang=sp&origen=sanitja

Òliba

 

http://www.xtec.es/serveis/crp/c5990112/fauna/oliba.htm

http://www.retamatour.com/web/02web/fauna/fichas/aves/rapaces/Tyto%20alba.htm

 

Rata aranyera

 http://www.menorcaweb.net/aguasch/11biodiv/especies/animals/vertebrats/mamifers/rataaran.htm

http://www.educarex.es/recursos/mci/2003/19/vertebrex/especies/musaranadecampo.htm

 

Rèptils

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Podarcis_lilfordi

http://www.vertebradosibericos.org/reptiles/podlil.html

http://www.caib.es/premsa/consells/02.09.06/porn_menorca.htm