ACTIVITATS QUE HAN DE FER ELS PREPARADORS FÍSICS

 

 

ACTIVITAT 1 ACTIVITAT 2 ACTIVITAT 3 ACTIVITAT 4 ACTIVITAT 5