AVALUACIÓ

Farem una darrera activitat que serà una sessió d'avaluació.

Reunit tot el grup classe amb l'ajuda del projector i una pantalla tornarem a veure els apartats principals de la WebQuest arribant a la conclusió. Se'ls demanarà si els ha agradat fer aquestes activitats, què els ha agradat més i què han après.

A més la professora pot fer una valoració de la feina que ha fet cada alumne durant tot el procés mitjançant l'observació directa tenint en compte els següents aspectes:

 

NOM DE L'ALUMNE/A

REGULAR

1

2

MOLT BÉ

3

Puntuació

TREBALL EN GRUP

Li costa treballar en grup, no sap assumir la responsabilitat que li pertoca.

Té interès i intenta ser autònom per tal de fer la seva feina dins el grup

Té molt d'interès i té clara quina és la seva feina dins el grup. A més sempre ajuda als demés

 

RECERCA D'INFORMACIÓ

No demostra gaire interès per cercar informació

Li costa navegar dins la web però vol participar i demana l'ajuda al mestre

Quasi no necessita l'ajuda del mestre. Ell sol va navegant per cercar la informació

 

REDACCIÓ AL BLOC

No demostra tenir ganes. Se li ha d'obligar a fer la feina.

Encara li costa anar picant les paraules, necessita que la mestra les hi dicti molt a poc a poc, però té moltes ganes de fer-ho.

La mestra símplement li ha de dictar les paraules que ha d'escriure, ja no necessita quasi ajuda.

 

ELABORACIÓ MURAL

No té massa ganes de fer feina.

Encara que necessiti les orientacions de la mestra, demosta molt d'interès

Té iniciativa, dóna idees del que es pot fer.

 

EXPLICACIÓ ALS DEMÉS DE LA FEINA FETA

No sap gaire el que ha d'explicar. Es limita a repetir el que han dit els demés.

Explica a la seva manera el significat de les fotos que han enganxat al mural

Exposa el treball ajudant-se de les fotografies, però és capaç de recordar altres coses que han llegit i comentat mentre feien la recerca.

 

 

 

Return to the Beginning