CRÈDITS

Aquesta és una WebQuest que s'ha elaborat com a activitat d'un curs de formació a distància anomenat:"Webquest: una eina per treballar amb internet a l'aula"organitzat per la Conselleria d'Educació i Cultura de les Illes Balears.

S'ha utilitzat una plantilla de la WebQuest page traduïda a l'espanyol per Isabel Pérez Torres, amb el permís de Bernie Dodge. Al que agraïm que ens hagi donat a conèixer aquest valuós recurs per a treballar a les aules. Així com també a la COMUNITAT CATALANA DE WEBQUEST que està fent una important tasca per a la seva difusió.

En la realització d'aquest webquest s'han consultat diverses pàgines web per a cercar informació i s'han utilitzat algunes fotografies i gifs animats, sempre amb finalitats educatives.

També s'han consultat contes i llibres que els mateixos alumnes havien duit a l'aula per muntar el racó dels cavalls.

El nostre agraïment al "club escola menorquina" de Ferreries que ens permet visitar les seves instal.lacions.