HE DEMANAT ALS REIS UN CAVALL

WebQuest destinada a alumnes d'Educació Infatil

(Per treballar principalment les àrees de medi físic i social i l'escriptura i la lectura)

Dissenyada per: Dolors Pons Borràs

dpons1@educacio.caib.es