COMPARTIR UN CONTE ---> METODOLOGIA

 

 
   

METODOLOGIA

L'infant, des del seu naixement, a partir de les seves necessitats i experiències, construeix progressivament els conceptes mitjançant un procés de representació mental de la realitat que cobra sentit en les interaccions amb els adults i els iguals que donen un contingut social i cultural a les seves accions.

A l'escola s'amplien i diversifiquen les experiències dels infants, com també les formes de representació que s'hi van elaborant amb les seves vivències, accedint a nous vehicles d'expressió i comunicació.

A mesura que els fillets i filletes van desenvolupant les seves capacitats construeixen els conceptes mitjançant un procés d'abstracció de la realitat i adquireixen actituds, destreses i conceptes que afavoreixen expressions cada vegada més complexes i afinades d'un mateix, de les seves necessitats, sentiments i entorn que els envolta.

A les nostres aules es produeix un aprenentatge fonamentat sobre la construcció de significats que l'infant elabora amb la interacció, des dels seus coneixements i experiències prèvies, amb la realitat que l'envolta, tot adquirint els coneixements, en un procés “d'apropiació personal” , quan aplica el que ja sap a situacions noves.

Aquest aprenentatge ha de ser significatiu, és a dir, proper als interessos de l'infant, a la seva realitat. Quan s'enfronta a aquesta realitat, observa, identifica, interpreta i valora. Però al mateix temps també s'enfronta a una altra realitat que abraça tot el que sent, imagina o somnia. Aquestes realitats interrelacionen íntimament entre si i pot ser resten modificades pels propis sentiments i emocions que responen a les vivències i percepcions del món que l'envolta.  

L'aprenentatge de la lectura i de l'escriptura no és cap excepció del que s'ha descrit anteriorment. Tots sabem que llegir i escriure són les dues cares d'una mateixa moneda i cal transmetre als infants el veritable valor funcional de saber llegir i escriure: poder-se comunicar amb els altres i alhora, disposar d'una eina més per interactuar, interpretar i representar el món que els envolta.

Per aconseguir-ho l'escola es planteja activitats d'ensenyament i aprenentatge que demostrin la funcionalitat del llenguatge

 
 

És des d'aquesta concepció d'on sorgeix el plantejament del projecte “Compartir un Conte” que, a més d'incloure altres aspectes importants com la interacció entre iguals, amb el text i amb l'entorn, aborda la didàctica del llenguatge oral i escrit utilitzant les possibilitats que ofereixen les tecnologies de la informació i comunicació com eines de treball intel·lectual.

L'escola ha d'estar immersa en el món que viu i cal que afronti els canvis que es produeixen a un ritme molt ràpid . Davant de les modificacions socials i culturals, l'escola ha d'anar trobant la manera d'acomodar-se i transformar-se per respondre a aquests canvis i entendre'ls, perquè els canvis globals afecten les maneres de ser i estar al món, d'entendre l'educació, les maneres de relacionar-se...

Els infants que tenim a les aules són fills i filles de l'era digital i dominen la tecnologia ràpidament. La gran motivació que provoquen els mitjans audiovisuals o multimèdia, juntament amb metodologies actives que converteixen els alumnes en protagonistes del seu aprenentatge, creadors o divulgadors d'informació i coneixement, és un poderós avantatge del nostre temps.

D'altra banda, els contes són molt utilitzats dins les nostres aules. El seu valor pedagògic és indubtable: si cercam un apropament als interessos infantils, si desitjam un ambient de confiança i descobriment, haurem de contar històries, contes i relats de tot tipus amb la major freqüència possible. La capacitat de la literatura per obrir les finestres a la imaginació, a la fantasia i al coneixement és molt gran. A través del contes els infants poden apropar-se a experiències i sensacions que segurament mai viuran però que els permet entendre millor el món i segurament a si mateixos. La seva comprensió s'intensifica a través de l'exploració d'idees i sentiments que s'amaguen entre les paraules, amb la descripció de fets i d'imatges, algunes vegades descobertes, altres imaginades, però sobre tot mitjançant l'assimilació de la llengua que s'utilitzi.

Compartir contes i compartir-nos a través del contar; mirar i sommiar les paraules ... immersos en el nostre temps.

 Torna a Index

A organització