COMPARTIR UN CONTE ---> EL PROCÉS (XIX)

 

   

LLEGIM EL PRIMER TROS DEL CONTE

 

TOTS: Hi havia una vegada.

Mestra: Per què posa hi havia una vegada?

ALGUNS: És un conte

ISABEL: Comença

CLARA: Es conte comença

Mestra: Qui el deu haver començat aquest conte?

VÍCTOR: El país dels contes

ISABEL. Es fillets de sa classe de ses papallones

Mestra: Acabam de rebre es paquet avui mateix, ells encara no han tingut temps de inventar-se cap tros de conte.  Es personatge del país dels contes ens deia a la carta que havia demanat ajuda a diferents escoles, no?

Mestra: I noltros què haurem de fer?

JAUME S: Seguir-lo, n'hem de fer més

La mestra llegeix el primer tros del conte..... i el comentam.

Mestra: Els fillets /es de 4 anys diuen que s’àguila deu ser molt dolenta per què li fa arraps a en Toni, o que potser era que s’havia retgirat , i quan prenia es vol, sense voler l’havia arrapat amb ses seves ungles, voltros què trobau?

PERE MANEL: Que és un poc pilla

Mestra: Segur? Com ho podriem saber com és s’àguila?

ISABEL: ho llegim (dins la capsa hem rebut també les característiques dels personatges)

Llegim  les característiques de l’àguila, i ens adonam que és bona.

SAMUEL A: Jo ja ho sabia que seria bona

JAUME S: jo no

SARA: Jo tampoc

A lo millor li volia fer una caricia (s’aguila a en Toni) i ell no ho volia

VÍCTOR: Primer va posar un ou, es trenca s' ou i surt sa filla, i després posa cinc ous més que es trencaran un altre dia


Mestra: Així què trobau que va passar amb s’àguila?

VÍCTOR I ISABEL: S’ha espantat

SAMUEL V.: I per açò li ha fet rascades

MANEL: Jo fos d’ella li demanaria perdó. Jo no vull que sigui trist es conte

JAUMES: I es seus papàs , des animalets, on són?

Mestra: Voltros què trobau?

JAUME S. : A Menorca

.

 

CEIP PINTOR TORRENT

EDUCACIÓ INFANTIL 4 I 5 ANYS  

 

Quan parlam de les característiques de la cangur descobrim que és d’ Australia

AARON: Molt enfora

PERE MANEL: Sa meva padrina hi va anar a Australia

JAUME S.: Hi podem anar amb barco

Mestra: Si sa platja era a Menorca, què fa es cangur?

VICTOR: Perquè a lo millor vol veure els seus amics a Espanya, o a Menorca.Quan parlam de na LULÚ

Pere C.: es veu que és un poc pilla perquè romp ses fulles des contes..

Mestra: Però la podem ajudar diuen es fillets de Ferreries, com?

Borja: Dir-li que no ho fan

Mestra: Què passa si rompen es contes

Que Quedam sense

Samuel A.: Ha d’anar a escola

Raquel: Aprendre a no rompre contes

Sara: I pàgines!

També parlam dels altres personatges que no surten al començament del conte: l’ós, el mussol i en Nil.

De’s mussol diuen:

Samuel A.: Encara no surt perquè té por de s’àguila

Borja: Tal vegada cerca menjar , s’àguila

Mestra: Per a qui?

Borja: per ella

Víctor:..... I per es seus fillets

Mestra: Ara noltros haurem de seguir s’història, haurem de pensar què fan els personatges que surten al primer tros del conte. Qui hi havia a sa platja?

SARA: Hi ha en Toni, s’àguila, s’unicorni, es cangur i sa filleta. No hi ha en Nil!

Mestra: Als contes , just comencen, hi surten tots es personatges?

Alguns: nooo!

Borja: N ’hi ha que surten per enmig

Mestra: Clar, van passant coses i van surtint es personatges. Voltros podeu anar pensant com segueix es conte...

ELS FILLETS /ES DE 5 ANYS EXPLIQUEN EL QUÈ HAN APRÈS DE LES CARACTERÍSTIQUES DELS PERSONATGES I LES HIPÒTESIS QUE HAN ANAT FENT ALS DE 4 ANYS.

 Torna a Processos i Activitats

 Torna a Index

Continua procés