COMPARTIR UN CONTE ---> ORGANITZACIÓ

   

ORGANITZACIÓ

Compartir un Conte és un projecte d'elaboració d'una narració amb aportacions de diferents escoles de la nostra comunitat durant el curs 2004-05

Els diferents centres es constitueixen en diferents grups de treball a través de cadascun dels Centres de Professors corresponent.

La distància que ens separa i l'afany de compartir l'experiència i formació fan necessària la coordinació a través d'un entorn cooperatiu que és la plataforma Moodle. Aquest entorn ha permès programar i coordinar les diferents activitats dutes a terme durant tot el curs.  

 

Les escoles participants han estat:

Ceip Pintor Torrent de Ciutadella de Menorca

Ceip Es Pont de Palma de Mallorca

Ceip Es Puig de Sa Morisca de Santa Ponça a Mallorca

Ceip Castell de Santa Àgueda de Ferreries a Menorca

Els grups participants han estat 15 amb un total aproximats de 220 alumnes; des d'Educació Infantil de tres anys fins a Segon de Primària.

El treball realitzat s'ha distribuït de la següent forma:

PRIMER TRIMESTE
Definició d'objectius i continguts
Tria i definició del diferents personatges del conte: nombre de personatges que intervendran en el conte, característiques i rols...
Elaboració del calendari per temporalitzar les diferents activitats del projecte.

SEGON TRIMESTRE
Producció del guió del conte a través del correu electrònic utilitzant l'entorn d'Educalia. Una escola comença i envia el seu fragment a un altre escola que també hi afegirà la seva aportació seguint l'ordre del calendari establert.

TERCER TRIMESTRE
Cada escola realitza el seu propi conte en el format que considera mès adequat (titelles, imprès, multimedia...)
Elaboració d'un conte multimèdia amb format de presentació openoffice amb aportacions de dibuixos i veus de tots els grups participants.
Intercanvi de contes entre les escoles participants.

 

 

Els i les mestres partipants han estat:

Helena Cortés Ripoll tutora d'Educació Infantil 5 anys del Ceip Pintor Torrent.

Maria Torres Salord tutora d'Educació Infantil 4 anys del Ceip Pintor Torrent

Antonia Balle Monjo tutora de Segon de Primària del Ceip Es Pont

Maria del Carmen López Fernández tutora de Primer de Primària del Ceip Es Pont

Santiaga Sánchez Rodríguez professora de Pedagogia Terapèutica del Ceip Es Pont

Cristina San Juan Dïaz tutora d'Educació Infantil 5 anys i directora del Ceip Es Pont

Maria Rigo Aloy professora especialista d'anglès i de suport per a les Tic del Ceip Es Puig de Sa Morisca

Isabel Riera Riutort tutora d'Educació Infantil 5 anys del Ceip Es Puig de Sa Morisca

Francisca Mas Esteva, mestra de suport d'Educació Infantil i Cap d'Estudis del Ceip Es Puig de Sa Morisca

Cristina Moll Mercadal, tutora d'Educació Infantil de 3 anys del Ceip Castell de Santa Àgueda

MªAngels Febrer Torrent, tutora d'Educació Infantil 4 anys del Ceip Castell de Santa Àgueda

Dolors Pons Borràs, tutora d'Educació Infantil 4 anys del Ceip Castell de Santa Àgueda

Catalina Serra Cardona, mestra de suport del Ceip Castell de Santa Àgueda

Susana Camps Pons, tutora d'Educació Infantil 5 anys del Ceip Castell de Santa Àgueda

MercèColl Coll, tutora d'Educació Infantil 5 anys del Ceip Castell de Santa Àgueda

Àngels Pons Sans, mestra de suport d'Educació Infantil del Ceip Castell de Santa Àgueda

Joana Febrer Rotger tutora de Primer de Primària del Ceip Castell de Santa Àgueda

Aurora Serra Bosch tutora de Segon de Primària del Ceip Castell de Santa Àgueda

Sebastià Vidal Vicens, assessor del Servei de Noves Tecnologies de la Conselleria d'Educació.

 

 Torna a Index

A Procés