COMPARTIR UN CONTE ---> EL PROCÉS (XXVI)

   

FEM EL CONTE

 

 

 
CEIP PINTOR TORRENT

CIUTADELLA

Elaboram el dibuixos de les seqüències del conte

 

A partir de la carta que van rebre els fillets/es dels personatges del conte , en que els motivava a inventar-se el títol, elaborar els dibuixos i gravar les veus pel conte digital... ,tots els fillets i filletes de 4 i 5 anys van col.laborar per fer les diferents escenes del conte. Es va partir de diferents maneres:

  1. A partir dels dibuixos dels personatges (retallats) que noltros els vam presentar perquè els puguessin col.locar com ells vulguessin en un full en blanc; ells van elaborar el fondo i el paisatges que es defienixen en el conte.
  2. També elaboràvem un fondo entre tots a la pissarra, en un full DIN-A 3 (anàvem consensuant per exemple : com podia ser el palau den Centfí....)i després els col.locavem els personatges mòvils allà on noltros voliem que fossin : en Toni, na Jana i la granota damunt en centfí en el fons de la mar (era com un joc).

 Torna a Processos i Activitats

 Torna a Index

Continua procés