-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
RECURSOS EDUCATIUS
   
 

-WebQuest: "És meravellós tractar amb vosté!"
---

 

formació professional

Vicent Niclós Camarasa (vniclos@educacio.caib.es)

IES Xarc
Santa Eulària des Riu

Aquesta WebQuest està adreçada a alumnes de PGS d'auxiliar d'ofimàtica principalment. També podria ser útil per altres programes de garantia social que tracten apartats de relació amb els clients (cara a cara o a distància), així com per a diferents programes de baix nivell. El que es pretén amb aquesta Webquest es introduir els alumnes en les relacions interpersonals de comunicació oral des de un punt de vista diferent al que habitualment ells veuen al carrer o a la televisió.

Imatge WebQuest: "És meravellós tractar amb vosté!"
Aquesta webquest ha estat creada com a una activitat del curs de formació a distància (Programa de formació a distància del professorat) 2006/2007 "WebQuest: Una eina per treballar amb internet a l'aula".

---

Info: La recerca d'informació per Internet permet desenvolupar projectes col·laboratius de treball, tal com recull la proposta de WebQuest, formulada per Bernie Dodge, professor de la Universitat de San Diego.

Una WebQuest planteja la resolució d'un enigma o bé l'elaboració d'un producte (l'edició d'una antologia, un àlbum fotogràfic, etc.) de manera col·laborativa. L'aula s'organitza en petits grups de treballs cadascun dels quals realitza una tasca específica (buscar informació, editar els textos, etc.) Per desenvolupar-la s'utilitzarà la cerca d'informació per Internet i una àmplia gamma de recursos en la qual es poden integrar les TIC.

Contingut d'una WebQuest

  • La introducció, que presenta un plantejament general de la tasca.
  • La tasca en què s'identifica l'objectiu a assolir per tot el grup.
  • El procés, apartat on es descriuen els grups de treball, les tasques específiques que realitzaran i els recursos que s'empraran.
  • L'avaluació, en què s'indiquen els aspectes que es valoraran.
  • La conclusió, que inclou unes reflexions finals sobre la tasca.
  • Els crèdits on s'inclouen les referències als materials utilitzats.

- Més informació a WQ.cat - Comunitat Catalana de Webquest


IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacteES
-