Com és de justícia sempre, cal reconèixer en primer lloc el treball i la capacitat d’iniciativa de Bernie Dodge que fou el primer en realitzar una aportació clara, definida i estructurada al camp dels Webquests. És probable que sense les seues aportacions, existiren les Webquests però pot ser de manera diferent.

En segon lloc també es just agrair el esforç i ànims que m’ha tramés la tutora d’aquest curs, Antònia Beltràn del curs de formació a distància “Webquest. Una eina per treballar amb Internet a l'aula” i que hem realitzat e n l’acabament del any 2006. Aquest curs ha resultat molt útil i per tant he de felicitar a la Conselleria d’Educació de les Illes Balears, a traves del Centre de Formació del Professorat.

Vull citar aquí als meus companys Juan Pérez i  Carmen Faulí que m’han ajudat amb idees i propostes, com també als meus alumnes del curs de Iniciació Professional de Garantia Social d’auxiliar d’ofimàtica del IES XARC de Sta. Eulària des Riu.

El material emprat per fer aquest Webquest ha estat agafat completament d'Internet i als enllaços de les tasques es pot veure fulls interesants.

I per acabar, també he de donar la importància que correspon a tota la base de dades i autors que han incorporat el seu treball als webs: www.webquestcat.org i www.xtec.es


Portada