La present Webquest va adreçada a alumnes de PGS d’auxiliar d’ofimàtica principalment. També podria ser útil per altres programes de garantia social que tracten apartats de relació amb els clients (cara a cara o a distància), així com per a diferents programes de baix nivell.

El que es pretén amb aquesta Webquest es introduir ela alumnes en les relacions interpersonals de comunicació oral des de un punt de vista diferent al que habitualment ells veuen al carrer o a la televisió.


Per a preparar aquesta Webquest, a part dels enllaços que es poden veure al llarg de la mateixa, també he utilitzat diferents manuals de atenció al client de empreses com:

Telefònica de España, SAU.

Atento Teleservicios España, SAU

Iberphone-Sittel

Agencia Tributaria (AEAT)

Còmic Asterix i Obelix.

En quan a l’organització dels alumnes, aquests han de formar equips de 2 i han de complir els objectius de treballar en equip, tant en la cerca de informació com en la realització dels treballs i en l’exposició del PowerPoint.

Per a la realització de la present Webquest s’ha pensat en aconseguir una utilització de programes informàtics com son cercadors de Internet, PowerPoint i Word amb una destresa mitjana.
asterix_nuevas14.jpg

Per a un correcte desenvolupament d’aquesta Webquest he pensat en cinc sessions de 2 hores cada sessió, dividides de la següent forma:

3 sessions inicials es dedicarien a la cerca i estructuració de la informació.
• 4ª i 5ª sessió a l’elaboració del document escrit amb el programa Word.

6ª i 7ª sessió a la confecció de la presentació PowerPoint.

3 últimes sessions a la exposició a la resta de la classe dels treballs PowerPoint.

Pel que fa al material necessari per a la realització del treball, cal citar:

1 ordinador per cada 2 alumnes.
• connexió a Internet.
• folis per a prendre notes.
• bolígrafs.
• una memòria USB per parella.
• un projector.
• professor amb coneixements dels programes ofimàtics a utilitzar.
• realitzar l’activitat en les acaballes del curs.


Portada