1. Aneu a treballar en grups de 2 companys/companyes.

2. El/la primer/a dels companys/es per a aquest treball s’anomenarà “Emisorix” i el/la segon/a s’anomenarà “Receptorix”.

3. “Emisorix”, deus obtenir informació de:

com han de començar una comunicació escrita els nostres “amics animats”.

Adreces a utilitzar:


- http://www.google.es/

- http://www.blues.uab.es/gab-llengua-catalana/cat/assessorament/rda/carta/coscarta.html

- http://www.url.es/cont/publicacions/Signes4.pdf

com han de realitzar una comunicació cara a cara els nostres “amics
animats”.

Adreces a utilitzar:

- Presentaciones y Saludos Protocolo y Etiqueta

- http://revista.consumer.es/web/ca/20050401/interiormente/

- http://www.memcat.org/telemat/contes/index.html

http://www.oficinatreball.net/socweb/export/sites/default/socweb_fitxers/comu/entrevista_personal.doc

- http://www.protocolo.org/gest_web/proto_Seccion.pl?rfID=209&arefid=43

quines paraules son correctes per a parlar i quines no.

Adreces a utilitzar:

- http://www.protocolo.org/gest_web/proto_Seccion.pl?rfID=209&arefid=765

4. “Receptorix”, has de explicar-los als “amics animats” com s’han de comportar davant una pregunta d’alguna persona que parla amb la nostra llengua.

Adreces a utilitzar:

- http://www.protocolo.org/gest_web/proto_Seccion.pl?rfID=112&arefid=151&opt=Menu&mid=45
    1. Receptorix”, has de fer un llistat als “amics animats” com s’han de comportar per a ser considerats gent educada i correcta. Per aquesta tasca hauràs d’utilitzar també els enllaços que trobes.

Adreces a utilitzar:

http://www.tebytib.com/gest_web/proto_Seccion.pl?rfID=28

- http://www.tebytib.com/gest_web/proto_Seccion.pl?rfID=28&arefid=1045Portada