Àrea:

Tècniques de comunicació

Nivell:

Iniciació professional d’auxiliar d’ofimàtica

Autor:

Vicent Niclòs i Camarasa

E-mail:

deepsky444@terra.es

data de creació: 27 de novembre de 2006Introducció | Tasca | Procés | Guia didactica | Avaluació | Conclusió | Crèdits