Procés

 

A. Punt de partida:

 

Heu llegit el llibre i teniu el llistat dels matemàtics. Segur?

Teniu configurat el vostre grup? Qui farà de Watson?, i de Holmes? Passem a l’acció:

 

B. La recerca.

 

On trobareu informació sobre els protagonistes del vostre treball?

Per fer la tasca 2 : una enciclopèdia virtual: http://ca.wikipedia.org/wiki/Portada . Només heu d’escriure el nom en el cercador

Per la tasca 3: heu de triar el personatge. Posau- vos d’acord: us podeu inclinar per aquell més conegut, per aquell amb una biografia més interessant, pel que descobrí uns resultats més propers,... pel qui us permetrà fer un millor treball!

Aquí teniu un grapat de llocs interessants:

 

Matemàtics i matemàtiques

http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/mate

Galeria de matemàtics

http://www.xtec.es/centres/a8046785/expo1/galeria.htm

Biografies

http://www.divulgamat.net/weborriak/Historia/Indizea.asp

Imatges

http://www.xtec.es/%7Ejcanadil/index.htm

Matemeravelles

http://www.xtec.es/~bfiguera/inicicat.htm

 

 

Alan Turing

http://www-etsi2.ugr.es/alumnos/mlii/Alan%20Turing.htm

Euclides

http://www.xtec.es/~fgonzal2/ceuclides1.html

Fermat- Wiles

http://www.xtec.es/~bfiguera/curios5.html 

 

http://www.geocities.com/ejpconfig/cds/sofia.htm

 

Fibonnacci

http://www.phpwebquest.org/wq/divina_proporcion

 

 http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/mate/mate4k.htm

 

Pitàgores

http://www.xtec.net/~eguardi4/index.htm

 

http://www.pitagores.com

 

http://www.phpwebquest.org/wq/webquest_pitagoras/index.htm

 

Charles Dogson (Lewis Carroll)

 

http://www.guiascostarica.com/alicia

 

http://www.xtec.es/~lmora1/llibres/llibres.html

 

 

 

C. Heu de resoldre els problemes de les pàgines següents :

 

http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/mate/mate3q.htm

http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/mate/mate4j.htm

http://www.xtec.es/~fgonzal2/ceuclides1.html

http://www.cnice.mecd.es/Descartes/1y2_eso/Teorema_de_Pitagoras/Pitagoras.htm

http://www.xtec.net/~eguardi4/aplicacions.htm

 

 

D. El treball.

 

Si ja teniu tota la informació necessària podeu començar a redactar el treball. Consultau el guió explicat a classe, extret del lloc: http://www.edu365.com/batxillerat/comfer/recerca/index.htm Com fer un treball de recerca?

 

 

 

Per elaborar les conclusions ( tasca 4) podeu fullejar:

 

Articles de l’autor

http://www.guillermomartinez.8m.net/ArticulosyEnsayos

Matemàtiques i literatura

http://www.uv.es/metode/numero37/72_37.htm

Crítiques del llibre

http://www.avui.com/avui/diari/05/feb/17/k160217.htm

 

http://www.avui.es/avui/diari/04/abr/29/k90129.htm

 

Tasca 5. Per resoldre la sèrie M      8  de la p. 38,  només cal tornar a llegir amb atenció el capítol número:

continuació d’aquesta altra sèrie : 2, 3, 5, 7, 11, 13,

Heu d’explicar la solució trobada, després de l’apartat de  les conclusions

 

Tasca 6.

http://www.guillermomartinez.8m.net Pàgina de l’autor: Enviau-li un correu amb els vostres comentaris sobre el llibre, les vostres conclusions, ..... Podeu fer-li alguna pregunta o demanar-li algun aclariment, ...

Si us contesta ho podeu incloure en el treball

 

 

amunt