Introducció | Tasca | Procés | avaluació | Conclusió| Crèdits| Guia del professor

Saps mantenir l'equilibri?

 

 

Autor: Maria Paula Vidal García

E-mail: mpvidal1@educacio.caib.es

Àrea: Ciències de la Naturalesa

Nivell: 3r ESO

 INTRODUCCIÓ

Saps mantenir l'equilibri? Saps mantenir una dieta equilibrada?

 És tant senzill com seguir el que diuen les piràmides alimentàries. A les piràmides  es representen les racions diàries recomanables de cada un dels grups d'aliments.

Segur que ja has vist moltes piràmides alimentàries ...

 

 però...  saps fer-les servir?

Aprendrem a conèixer quines són les racions habituals dels diferents aliments i, per tant, aprendrem a avaluar la nostra dieta i a adquirir hàbits més saludables.

 

TASCA

  Imagina't que ets un dietista i que arriba a la teva consulta na Llucia, una dona molt preocupada per la seva alimentació, i ens comenta que està seguint un menú setmanal que ha trobat per internet. Vol conèixer si aquesta dieta és equilibrada. Com t'ho faries per comprovar-ho?

La tasca consistirà en analitzar la dieta que segueix na Llucia. Seguirem els passos següents:

1. El primer que farem sirà cercar la dieta de na Llucia.

2. Després triarem una piràmide alimentària i coneixerem les racions recomanades de cada grup d'aliments.

3. Cercarem quines són les racions més habituals de cada tipus d'aliment

4. I, finalment, analitzarem la dieta de na Llucia i comprovarem si s'ajusta al que dicta la piràmide alimentària

 

Però abans el que farem sirà  distribuir-nos en grups. Cada grup analitzarà el menú d'un dia. Després posarem els resultats en comú.

 

Ja us heu distribuït?

Començam?
PROCÉS

ACTIVITAT nº1

Haureu de trobar la dieta de na Llucia i passar-la a un document word.

La informació la trobareu a la següent adreça:

http://www.revistadieteticaysalud.com/articulos/adelgazar/perezosa.htm

ACTIVITAT nº2

Haureu de cercar la piràmide alimentària que ha elaborat la Societat Espanyola de Nutrició Comunitària (SENC). Però aquesta no és la única piràmide que existeix. N'hi ha moltes, de fet la majoria de països han elaborat piràmides adaptades als aliments més típics de cada país.

-Aferrau la imatge de la piràmide de la SENC al document word que ja teniu creat.

-Obriu un altre document word i aferrau dues piràmides diferents a la de la SENC, quines diferències observau? Descriviu-les

Trobareu la informació a les següents adreces:

http://obesidadinfantil.consumer.es/web/es/nutricion/3.php

http://www.senba.es/recursos/piramides/piramides.htm

ACTIVITAT nº3

A vegades resulta difícil saber quina quantitat d'aliment es considera una ració. Per esbrinar-ho consultau la següent direcció:

http://www.ucm.es/info/nutri1/carbajal/docencia/PesosYRaciones.pdf

Calculau les racions de cada grup d'aliments de la dieta de na Llucia.

ACTIVITAT nº4

Ara ja teniu les dades suficients per comparar les racions de la dieta de na Llucia amb les racions recomanades. Elaborau una taula, al mateix document de text on podrem comparar fàcilment els resultats.

Haureu de compartir els resultats amb els vostres companys. Triau un representant de cada grup que comenti a la resta de la classe els resultats obtinguts. Cada grup tendrà un resultat diferent, per cada dia de la setmana.

Què?, com és la dieta de na Llucia?, sap mantenir l'equilibri?

I tú?, saps mantenir l'equilibri?

Trobareu més informació referent a  aquest tema a les següents adreces:

http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/infancia/alimentacion/tema3.htm

http://www.consumaseguridad.com/web/es/sociedad_y_consumo/2005/05/03/17932.php

http://www.mypyramid.gov/sp-index.html

AVALUACIÓ
ORGANITZACIÓ GRUPS incorrecte (1) correcte (2) bo (3) excel·lent (4) PUNTUACIÓ
L'organització dels grups ha estat lenta i dificultosa. Han necessitat ajuda L'organització dels grups ha estat lenta però no han necessitat ajuda L'organització s'ha fet correctament i a un ritme normal L'organització s'ha fet molt bé i molt ràpida.  
CONTINGUTS El document realitzat no és correcte, falta informació. El document realitzat és correcte però no raonen les respostes. Informació molt simple El document realitzat és correcte i reflexionen cada una de les seves respostes El document realitzat és correcte, han reflexionat les respostes i han arribat a conclusions.
TREBALL EN GRUP No hi ha comunicació entre els membres i el treball és molt individual El treball s'ha fet conjuntament però manca col·laboració d'una part del grup El treball s'ha fet conjuntament i ha participat tot el grup El treball s'ha fet conjuntament, ha participat tot el grup i s'ha detectat molta discussió  
PRESENTACIÓ ESCRITA Molt poc elaborada La presentació és correcte però  poc atractiva Presentació atractiva, amb imatges, quadres,etc. Presentació atractiva i molt treballada  
PRESENTACIÓ ORAL No s'entén l'explicació que donen S'ha d'anar corregint però s'entén l'explicació que donen Expliquen el que han elaborat de forma correcta Expliquen el que han elaborat de forma correcta i raonant cada una de les seves respostes
CONCLUSIÓ

Enhorabona! Na Llucia pot estar contenta, ja li heu ressolt el problema. I, a més, heu aprés un dels sistemes per avaluar si una dieta és o no és equilibrada.

Pots recomanar a na Llucia la següent pàgina web on podrà consultar molt fàcilment si les dietes que duu a terme són correctes:

http://www.kelloggs.es/tablasnutricionales/tumenu.html

Anima't a analitzar la teva dieta!.

CRÈDITS

Aquesta webquest ha estat elaborada durant el curs "Webquest, una eina per treballar amb internet a l'aula". Aquest curs ha estat programat pels serveis de formació a distància de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.

Donar les gràcies a tots els responsables d'aquest curs i, en especial, al meu tutor Sebastià Vidal Vicens. També agraesc a Bernie Dodge la seva contribució al model de webquest així com a aula21 per la gran ajuda que ha suposat la utilització del seu generador per a la creació d'aquesta webquest.

I aquestes són algunes de les adreces que m'han ajudat a elaborar la webquest:

         www.aula21.net

         www.webquestcat.org

GUIA DEL PROFESSOR

OBJECTIUS GENERALS D'AQUESTA WEBQUEST

En aquesta webquest es pretén introduir als alumnes la importància de seguir una dieta equilibrada realitzant una anàlisi qualitativa de la dieta fent servir els recursos de la xarxa.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

Aquesta webquest està pensada  per l'àrea de Biologia i Geologia de 3r d'ESO, ja que es treballen durant aquest curs els coneixements bàsics sobre l'alimentació i la nutrició. També durant el desenvolupament d'aquesta webquest es tractaran aspectes lligats a les competències bàsiques en TIC.

ORGANITZACIÓ DELS ALUMNES

-Organització en grups: en principi els alumnes s'hauran d'organitzar en grups de tres, però es pot adaptar el nombre de components segons les característiques de cada classe.

-Coneixements previs:

Per desenvolupar aquesta webquest l'alumne haurà de tenir uns coneixements mínims d'informàtica:

         -crear i guardar informació en carpetes

         -saber utilitzar un navegador

         -saber crear un document en un processador de textos

         -saber elaborar taules en un processador de textos

         -saber capturar imatges d'internet

TEMPORITZACIÓ

Aquesta webquest està pensada per 3 sessions de 55 minuts de durada.

La primera sessió servirà per organitzar el grup, conèixer el sistema d'avaluació, descobrir les tasques i realitzar l'activitat 1.

A la segona sessió es realitzaran les activitats 2 i 3.

I a la tercera sessió es finalitzarà el desenvolupament d'aquesta webquest realitzant l'activitat 4. Es pot acabar amb un debat i reflexió final sobre les activitats realitzades.

RECURSOS

Per a realitzar aquesta webquest s'ha de disposar dels següents recursos:

                  -un ordinador amb connexió a internet per a cada grup de tres alumnes.

                  -connexió a internet

                  -una impresora

                  -bibliografia de suport:

                           http://www.kelloggs.es/nutricion/abcnutricion/manual.php

                          http://www.aesa.msc.es/aesa/web/AESA.jsp

                          http://www.senba.es/

                          http://www.nutricion.org/

                          http://www.nutricioncomunitaria.com/

 

 

 

 


-The WebQuest Page at San Diego State University: http://webquest.sdsu.edu/
-Aula Tecnológica Siglo XXI:
www.aula21.net
-Páginas dispersas:
fresno.cnice.mecd.es/~avaler3

   


Imprimir - Amunt

(Pàgina creada amb el generador 1,2,3 la teva WebQuest - http://www.aula21.net/)