Activitat 1

Hem de començar per conèixer la UNESCO, l'organisme que us ha encarregat l'elaboració del dossier. Visitau la pàgina de la UNESCO (cercau-hi la versió en castellà):

http://www.unesco.org

Completau la taula següent amb la informació que hi trobareu.Després copiau la taula i aferrau-la a un document fet amb un processador de textos, que guardareu a la vostra carpeta amb el nom d'Activitat 1. A l'encapçalament del full hi heu de posar el nom del grup i la data.

Triau, per grups, un dels grans temes en què treballa la UNESCO i feis un resum breu (deu línies aproximadament) dels objectius i el sentit del treball de l'organització en aquest camp. Donau un títol al resum, i posau-lo al document Activitat 1, davall de la taula anterior.

Quan hàgiu finalitzat tot el que se us ha encomanat, posau-ho en comú amb tot el grup-classe.

NOTA: Pensau a utilitzar el corrector ortogràfic del processador de textos per comprovar l'ortografia!

Return to the Beginning