Activitat 2

Abans de començar a conèixer llengües diverses, ens convé aclarir alguns conceptes: llegua, idioma, dialecte, llenguatge i parla.

Usau el Gran Diccionari de la Llengua Catalana per cercar-hi les definicions. Apuntau a la taula següent les definicions. Recordau que heu de saber triar, entre les diferents acepcions, la que correspon al tema que estudiam.

Per tal de comprovar que han quedat entesos aquests conceptes, completau les frases que trobareu davall la taula amb cada una de les cinc paraules.

Com abans, guardau el treball a la vostra carpeta en un processador de textos, amb el nom Activitat 2, i pensau a posar a l'encapçalament el nom del grup i la data.

Return to the Beginning