Activitat 3

Per què és important que es respectin els drets dels parlants de totes les llengües? Quines actuacions fan els governs per defensar aquests drets? Reflexionem sobre aquestes qüestions.

Visitau la pàgina on hi ha la Declaració Universal dels Drets Lingüístics:

http://www.linguistic-declaration.org/decl-ct.htm

 Llegiu-la a partir del quadre-guia que us presentam en un altre full, i contestau les qüestions que hi trobareu. Com ja sabeu, heu de fer (aferrant les preguntes a un processador de textos) un document anomenat Activitat 3, amb el vostre nom de grup i data, i guardar-lo a la vostra carpeta.

 Les institucions tenen el deure de protegir la diversitat de les llengües i promoure l'ús de les llengües del seu territori.

Visitau aquests tres exemples i preneu nota (al full Activitat 3) de quina és la institució responsable i dels eslògans que s'hi utilitzen:

http://www6.gencat.net/llengcat/corda/

http://www.conselldemallorca.net/llenguapersentir/inici.php?opcio=3

http://dgpoling.caib.es/user/menuweb/actuacions/full/fullinformatiu6/pagina12.htm#1

Return to the Beginning