Activitat 4

Com heu pogut veure, heu adquirit algunes idees sobre la diversitat lingüística. Ara podeu començar a viatjar pel món. A partir d'ara, cada grup se centrarà en l'estudi del seu continent.

De la llista de llengües  del full següent,  seleccionau les que corresponen al vostre continent, amb ajuda de la web "Les llengües del món", i contestau les preguntes que es fan. Una vegada que cada grup hagi emplenat els buits corresponents al seu continent, posau la informació en comú amb la resta de grups, i traspassau-la al full (recordau: es dirà Activitat 4, tendrà el nom del grup i la data i es guardarà a la carpeta).

  Utilitzau la llista de les llengües més parlades del món per indicar quines són les més parlades al vostre continent. Igual que abans, posau la informació en comú.

Return to the Beginning