GUIA PER AL PROFESSORAT


La webquest Diverses són les parles. La diversitat lingüística al món està adreçada a l’alumnat de llengua catalana i literatura de primer del primer cicle d’ESO.

 

Coneixements previs

 

La webquest està realitzada sense pressuposar especials coneixements previs respecte de la diversitat de les llengües del món.

 

Pel que fa a l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) s’ha de partir d’una destresa elemental en:

 

-         maneig d’un processador de textos.

-         maneig d’un navegador d’Internet.

 

Respecte d’altres habilitats (captura d’imatges, creació de carpetes, descarregar i desar informació, guardar en un disquet...), els alumnes que ja les tenguin podran fer les activitats de manera més àgil, però tots podran adquirir-les en el decurs de les activitats.

 

Objectius curriculars

 

-         General: Conèixer la realitat plurilingüe del món i ser conscient que la diversitat lingüística i cultural és un valor que cal preservar.

-         Específics: Fomentar el reconeixement que tota llengua i tota cultura són part del patrimoni mundial i desenvolupar l'interès per les llengües i cultures del món.

 

Continguts

 

-         Fets, conceptes i sistemes conceptuals: la UNESCO, conceptes bàsics (llengua, idioma, parla, dialecte), drets lingüístics, llengües del món i llengües indígenes.

-         Procediments: recerca d’informació a través d’Internet, elaboració d’un dossier, posada en comú i confecció d’un mural.

-         Actituds: interès i valoració de la riquesa que porta la diversitat lingüística.

 

Competències en TIC

 

Durant el procés de la webquest, l’alumnat adquirirà o practicarà les competències següents, en l’ús de les TIC:

 

-         cercar informació a Internet.

-         descarregar i desar informació d’Internet.

-         capturar i desar imatges d’Internet.

-         usar el corrector ortogràfic.

-         crear i manejar carpetes i documents, i guardar en un disquet.

 

Organització en grups

 

Aquest webquest està dissenyada perquè l’alumnat treballi en grups de tres, pensant que és un tamany adequat d’acord amb el que sol ser la relació entre el nombre d’alumnes per grup-classe i els ordinadors disponibles a l’aula d’informàtica. Tanmateix, es pot adaptar bé a qualsevol altra organització.

 

Recursos i organització de l’espai

 

Cal disposar d’una aula d’informàtica amb un ordinador per a cada tres alumnes. Els requeriments tècnics són:

 

Hardware:

-         ordinadors amb mòdem, i altaveus o cascs.

-         impressora.

-         un disquet per grup.

 

Software:

-         explorador.

-         processador de textos.

 

Temps i temporització

 

A títol orientatiu, la webquest es pot desenvolupar en 5 sessions de 50 minuts:

 

1a sessió: lectura de la introducció, la tasca i l’avaluació, i realització de la primera actvitat.

2a sessió: realització de les activitats 2 i 3.

3a sessió: realització de les activitats 4 i 5.

4a sessió: inici de l’activitat 6.

5a sessió : finalització de l’activitat 6 i avaluació final.

 

Avaluació

 

La webquest conté quatre rúbriques d’avaluació:

 

-         una que conté les orientacions que farà servir el professor per valorar el treball dels diferents grups i que l’alumnat ha de conèixer abans d’iniciar les activitats.

-         tres més que permetran que l’alumni reflexioni sobre el procés d’aprenentatge, i que permetrà al professor conèixer millor la resposta de l’alumnat a la webquest. Les dues primeres s’han d’emplenar a mesura que es fan les activitats, i la tercera al final de tot el treball.

 

EM PODEU FER ARRIBAR ELS VOSTRES COMENTARIMENTS I SUGGERIMENTS ENVIANT-ME UN CORREU ELECTRÒNIC.

 Return to the Beginning