DIVERSES SÓN LES PARLES

La diversitat lingüística al món

"Diverses són les parles i diversos són els homes

i convindran molts noms a un sol amor."

Salvador Espriu

WebQuest per a 1r ESO (primer cicle)

Llengua catalana i literatura

 

Creada per

M. Lourdes Arbona Serra
pounou3@wanadoo.es


Segons la plantilla de la  WebQuest Page i amb el permís  de Bernie Dodge