Activitat 3

DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS LINGÜÍSTICS

SECCIONS

ARTICLES

Principis generals

8, 10, 12, 13

Administració pública i òrgans oficials

16, 17, 18

Ensenyament

23, 24, 25, 26, 29, 30

Onomàstica

31, 32

Mitjans de comunicació i noves tecnologies

35, 36, 38, 40

Cultura

45

Àmbit socioeconòmic

50, 51

 1. Quin article parla del dret de les comunitats lingüístiques a trobar productes etiquetats en les seves llengües?

 

2. Quin article parla de la igualtat de drets entre totes les comunitats lingüístiques?

 

3. Quin article parla de la preservació dels topònims propis de cada comunitat lingüística?

 

4. Quin article parla del dret a accedir al coneixement de la llengua pròpia del territori?

 

5. Quin article parla del dret de les comunitats a poder veure pel·lícules en la seva llengua?

 

6. Quin article parla del dret de les comunitats lingüístiques a tenir programmes informàtics en la seva llengua?

 

7. Quin article diu que l’ensenyament ha de tenir l’objectiu de preservar la diversitat lingüística i cultural?

 

8. Quin article parla del dret dels parlants a rebre ensenyament en la seva llengua?

 

9. Quin article parla del dret dels parlants a accedir a documents oficials en la seva llengua?

 

10. Quin article parla del dret de les comunitats lingüístiques a tenir televisió en la seva llengua?

 

 


 CAMPANYES INSTITUCIONALS DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

INSTITUCIÓ RESPONSABLE

ESLÒGAN DE LA CAMPANYA