AUTOAVALUACIÓ

Nom del grup:

Alumne/a:

Nivell:

Data:

 

ANÀLISI DE LES ACTIVITATS 1

NÚM. ACTIVITAT

DATA

OPINIONS: M’ha agradat...

Molt

Poc

Gens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÀLISI DE LES ACTIVITATS 2

NÚM.

ACTIVITAT

DATA

QUÈ HE APRÈS AVUI?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÀLISI DE LA TASCA (conjunt de la webquest)

- M’ha sorprès:

 

- He descobert:

 

- No he acabat

d’entendre:

 

- He après:

 

- Abans no era capaç de... i ara, en canvi...:

 

- M’ha agradat:

 

- Sabria dir: