“¿És la Declaració Universal dels Drets Humans un projecte utòpic

que contribuirà a conduir-nos a un món millor?”.

TORNAR   A   PROCÉS

 

ACTIVITAT nº 10:

 

Mapa Global* Quin és l’objectiu que pretén assolir aquesta activitat?.

Prendre consciència del camí que falta per a que es compleixin els Drets Humans i  del camí recorregut en l’acompliment dels Drets Humans a Espanya i al món.

 

* Què haurem de fer?.

En petit grup elaborareu una dissertació que inclogui la resposta a les següents preguntes

·     Creus que, avui en dia, els Drets Humans es respecten més o menys que fa cent anys?.

·     Quins són els que, en un sentit ample, es compleixen més?.

·     Quins són només bons desitjos?.

Exposareu la vostra dissertació a la resta de grups i s’encetarà un debat.

 

* Quines pàgines visitarem?.

Podeu cercar informació a les següents pàgines:

1.    Al web de l’Organització de les Nacions Unides trobareu el projecte: “El Ciberbús Escolar”, que es va elaborar el 1998 amb motiu del cinquantenari de la DUDH. Inclou un anàlisi prou interessant sobre els Objectius del Mil·leni. (A l’Activitat nº 2 trobareu com a il·lustració una pantalla d’aquest web): http://www0.un.org/cyberschoolbus/mdgs/spanish/index.html

2.  Al web de l’Organització de Nacions Unides podeu trobar el Objectius del Mil·leni a: http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/index.html

3.  Al web de l’Organització de Nacions Unides podeu trobar una completa base de dades d’indicadors dels objectius de desenvolupament del Mil·leni: http://millenniumindicators.un.org/unsd/mispa/mi_goals.aspx?

4.  Al web de l’ONG: “Derechos Human Rights” trobareu informació sobre el drets humans en el món: http://www.derechos.org/ddhh/mundo.html

5.  També trobareu informació al web “El Cafetín de los Derechos Humanos”, un projecte de “Derechos Human Rights” i l’Equip Nizkor: http://www.derechos.net/esp/

6.  El web de l’Equip Nizkor: http://www.derechos.org/nizkor/

 

Anar al principi de la pàgina