“¿És la Declaració Universal dels Drets Humans un projecte utòpic

que contribuirà a conduir-nos a un món millor?”.

TORNAR   A   PROCÉS

 

ACTIVITAT nº 1:

 

* Quin tipus d’activitat desenvoluparem?.

Aquesta és una activitat d’introducció, que ens permetrà començar a reflexionar sobre diversos aspectes relacionats amb els Drets Humans.

 

* Què haurem de fer?.

L’activitat consisteix en localitzar les cites següents a la pàgina Filòpolis i comentar-les, en petit grup (de tres o quatre alumnes).

Observareu que les cites són nombroses, quinze en total, es tracta de repartir-les de forma alternativa entre els diferents grups; per exemple si s’han organitzat 5 grups, el grup A comentarà les afirmacions 1, 6 i 11, el grup B les 2, 7 i 12, i així successivament.

Una vegada comentades, un representant de cada petit grup exposarà les conclusions a les que heu arribat, i s’obrirà un breu torn de debat on participarà tot el grup.

 

* Quines pàgines visitarem?.

Visitarem la pàgina Filòpolis que ha estat dissenyada, construïda i és mantinguda pel professor de Filosofia Llorenç Vallmajó Riera; aquesta pàgina conté la secció: “Passeig de Temes” que inclou un tema sobre la Declaració Universal dels Drets Humans, titulat:  “La més esperançadora Declaració”:

 http://www.xtec.es/~lvallmaj/passeig/declaudh.htm

 

 

CITES: (Tornar a “Què haurem de fer?”).

1)      “... només si les lleis eren proclamades era possible un debat sobre el seu valor.”

2)    “... quasi sempre els fills dels esclaus i pobres han seguit essent esclaus i pobres; que els fills del ignorants, han estat ignorants; que els fills dels militars, s'han dedicat a les armes, i que els fills dels poderosos han estat ells mateixos poderosos.”

3)    “... tot home pot ésser un major d'edat, és a dir, un ésser que pot pensar per si mateix i que amb la seva raó criticar els comportaments i valorar-los èticament.”

4)    “... eren una reivindicació de drets per part dels emigrants europeus a Amèrica contra el poder de la Corona Anglesa.”

5)    “Els francesos deixaven de ser súbdits i esdevenien ciutadans.”

6)    “... aquestes races superiors s'han de protegir de qualsevol contacte amb les inferiors.”

7)    “... s'ha d'atribuir al segle XX la creació d'un ideal que ha estat com una llum enmig de les tenebres,”

8)    “Quant al segon document, es revelà impossible aconseguir un acord;”

9)    “La Declaració és només una declaració, no un tractat vinculant com seria desitjable, però malgrat tot, ha esdevingut una eina potent.”

10) "Per a aquells que, com nosaltres, havíem lluitat per la nostra emancipació, per a aquells que havíem d'alliberar-nos del règim criminal de l'apartheid, la Declaració Universal dels Drets Humans servia per a justificar la nostra causa".

11)  “... l'educació com la capacitat crítica han complert una funció fonamental.”

12) “En un món que se'ns fa més i més petit i en el qual tot està interconnectat és molt convenient arribar a una ètica mínima universal.”

13) “Els diferents drets pressuposen o exigeixen determinats deures”.

14) “Gràcies a les persones que avui porten a terme la seva lluita, demà estarem millor.”

15)  “Cadascun de nosaltres pot fer la seva col·laboració.”

 

Anar al principi de la pàgina