“¿És la Declaració Universal dels Drets Humans un projecte utòpic

que contribuirà a conduir-nos a un món millor?”.

TORNAR   A   PROCÉS

 

ACTIVITAT nº 3:

 

* Quin és el contingut d’aquesta activitat?.

El 10 de desembre de 1948, l’Assemblea General de l’Organització de Nacions Unides (ONU) proclamà la Declaració Universal dels Drets Humans (DUDH), que constitueix el projecte ètic contemporani més important per intentar acabar amb la violència en el món.

A aquesta activitat analitzarem la DUDH i reflexionarem sobre diversos aspectes directament relacionats amb aquesta.

 

Primera sessió de l’Assemblea General,

Londres, 10 de gener de 1946.

 

* Què haurem de fer?.

1) En primer lloc, cal llegir detingudament la Declaració Universal dels Drets Humans.

2) A continuació, redactareu una composició que inclogui la resposta a les següents preguntes:

·        Quines foren les circumstàncies polítiques, socials, econòmiques,... que afavoriren la promulgació de la DUDH?.

·        Quina és la finalitat de la DUDH?

·        El fet de que no tingui força impositiva, la converteix en un document irrellevant en la pràctica?.

·        És la DUDH un text que només recull els valors occidentals?. La DUDH pot ser aplicada a totes les cultures?.

·        Es pot parlar de drets, sense parlar de deures?.

·        És possible que dins d’alguns anys es modifiqui algun article de la DUDH?.

·        Trobem algun dret que hagi perdut vigència?.

3) Finalment, enviareu les vostres conclusions al “Ciberbús escolar de las Naciones Unidas”: cyberschoolbus@un.org.

 

* Quines pàgines visitarem?.

Els dos primers webs són molt interessants i ens permeten conèixer la DUDH de forma amena:

1.       El web de l’Organització de les Nacions Unides presenta una declaració interactiva, on es presenta cada article de la DUDH, amb una versió en llenguatge quotidià, algunes definicions i temes de discussió, entre altres. També inclou un índex de matèries que estableixen vincles amb articles referents a qüestions concretes, com els drets del nen, els drets de la dona,...  http://www0.un.org/cyberschoolbus/humanrights/declarativa/index.asp

2.     El web d’Amnistia Internacional de Catalunya inclou una pàgina amb els diferents articles de la DUDH i un acudit que fa referència a cadascun d’ells, la podeu trobar a: http://www.amnistiacatalunya.org/educadors/humor/index.html

3.     El web d’Amnistia Internacional de Catalunya ens ofereix un ample ventall de fragments d’autors diversos que us seran molt profitosos a l’hora de redactar la composició: http://www.amnistiacatalunya.org/educadors/2/dh/index.html

4.     El Discurs: “La Declaració Universal de Drets Humans il·lumina el pluralisme i la diversitat mundial”, pronunciat pel Secretari General, Kofi Annan, el 10 de desembre de 1997 a la Universitat de Teheran, amb motiu del cinquantenari de la Declaració Universal de Drets Humans, que trobareu a: http://www.un.org/spanish/hr/50/dpi1937g.htm

5.     Finalment, podeu trobar el text íntegre de la DUDH en català a nombroses pàgines, entre altres:

·        Pàgina del Parlament de Catalunya: http://www.parlament-cat.net/portal/page?_pageid=34,36431&_dad=portal&_schema=PORTAL

·        Pàgina de l’Office of the High Commissioner for Human Rights: http://www.unhchr.ch/udhr/lang/cln.htm

·        www.bib.uab.es/socials/bdhum.htm

·        http://ca.wikipedia.org/wiki/Drets_humans

·        http://www.ub.es/solidaritat/observatori/pau/paula/catala/drets_humans/continguts/continguts_ddhh.htm#

 

 

Anar al principi de la pàgina