“¿És la Declaració Universal dels Drets Humans un projecte utòpic

que contribuirà a conduir-nos a un món millor?”.

TORNAR   A   PROCÉS

 

ACTIVITAT nº 4:

 

* Quin tipus d’activitat desenvoluparem?.

Es tracta d’una activitat de desenvolupament pels alumnes de 1er de Batxillerat i d’ampliació pels alumnes de 4t d’Ensenyament Secundari Obligatori.

La Declaració Universal dels Drets Humans es va elaborar tenint en compte la tradició filosòfica nascuda a la Il·lustració. El Contracte Social de Jean-Jacques Rousseau inspirà els revolucionaris francesos, que el 1789 promulgaren la Declaració dels Drets de l’Home i del Ciutadà, que constitueix l’antecedent històric més clar de la Declaració Universal.

A aquesta activitat identificarem els trets més destacats de la teoria sociopolítica de Jean-Jacques ROUSSEAU (1712-1778).

 

* Què haurem de fer?.

Cada grup presentarà un PowerPoint on exposi les idees principals de la teoria sociopolítica de Jean-Jacques ROUSSEAU (1712-1778).

 

* Quines pàgines visitarem?.

a) Podeu trobar informació sobre el pensament de Jean-Jacques Rousseau a les pàgines següents:

1.    http://www.pensament.com/filoxarxa/filoxarxa/gen-2rw5.htm

2.  http://www.cibernous.com/autores/rousseau/index.html

3.   “La pàgina de la Filosofia” per Jordi Tremosa: http://www.grec.net/cgibin/heccl2.pgm?NDCHEC=0057080&PGMORI=A

b) Per elaborar un PowerPoint:

4.  http://www.aulaclic.es/power/f_power.htm

 

Anar al principi de la pàgina