“¿És la Declaració Universal dels Drets Humans un projecte utòpic

que contribuirà a conduir-nos a un món millor?”.

TORNAR   A   PROCÉS

 

ACTIVITAT nº 5:

 

* Quin és el contingut d’aquesta activitat?.

Les societats humanes no són estàtiques, sinó que estan sotmeses a un constant canvi; la mateixa evolució de la societat va descobrint els Drets Humans i precisant, des d’un punt de vista racional, el contingut d’aquests drets. El tema dels Drets Humans és una qüestió oberta.

A aquesta activitat, realitzarem un repàs al procés històric de reivindicació de diversos drets per part de les classes socials, individus, pobles, gèneres,...

 

* Què haurem de fer?.

Cada petit grup realitzarà una síntesi que reculli les idees principals d’una de les temàtiques proposades, que exposarà a la resta de grups.

A continuació, plantejarà diverses qüestions per reflexionar i debatre amb la totalitat de l’alumnat.

Les temàtiques són les següents:

a)  Evolució general dels Drets Humans al llarg de la Història.

b) Els drets de la dona.

c)  Els drets dels infants.

A aquesta activitat és fàcil desviar-se de l’objectiu marcat; recordeu que el que heu de fer és determinar quan i per influència de quins factors es van començar a reivindicar els drets específics de la dona i dels menors d’edat, i quins drets concrets s’han anat exigint al llarg de la història.

 

(Tornar a l’activitat nº 8)

* Quines pàgines visitarem?.

a) Sobre l’evolució general dels Drets Humans al llarg de la Història, trobareu informació als següents webs:

1.    Al web d’Amnistia Internacional de Catalunya es resumeix la història dels Drets Humans:

2.  Al web de l’ONG: “COFAVIC per a la protecció i promoció dels Drets Humans”: http://www.cofavic.org.ve/p-ddhh-historia.htm

3.  Al web del Programa Veneçolà d’Educació-Acció en Drets Humans (PROVEA): www.derechos.org.ve/publicaciones/tdnb/historia_08.pdf

 

b) Sobre els drets de la dona.

1.    Web de l’Oficina de l’Alt Comissionat per als Drets Humans que recull les declaracions, convencions i protocols aprovats sobre els drets de la dona: http://www.unhchr.ch/spanish/html/intlinst_sp.htm

2.  El web de l’Equip Nizkor i de “Derechos Human Rights”: http://www.derechos.org/ddhh/mujer que ofereix accés a documents, cossos internacionals de protecció de la dona, ONGs, campanyes, informes, anàlisis, i diversos enllaços.

3.  El web de l’ONG: Human Rights Watch: http://www.hrw.org/spanish/mujeres.html

4.  El web d’Amnistia Internacional de Catalunya trobareu Los derechos de las mujeres a lo largo de los siglos, on es realitza un repàs a la història dels drets de les dones utilitzant una selecció de cites procedents de la selecció de TAMA STARR, A. (1993): La “inferioridad natural” de la mujer, Alcor (Ed. Martínez-Roca), Barcelona.

5.  El web de les Ciències Socials: http://www.xtec.es/~aguiu1/socials/dona.htm

 

c) Sobre els drets dels infants:

1.    Web de l’Oficina de l’Alt Comissionat per als Drets Humans que recull les declaracions, convencions i protocols aprovats sobre els drets dels infants. http://www.unhchr.ch/spanish/html/intlinst_sp.htm

2.  Trobareu la Declaració Universal dels Drets dels Infants, al web: http://www.xtec.es/recursos/socials/50dh/infant.htm

3.  Web de l’UNICEF: Trobareu diverses notícies de premsa d’interès; per exemple, que el Tribunal Especial per a Serra Lleona decidí que el reclutament de nens menors de quinze anys en hostilitats és un crim de guerra: http://www.unicef.org/spanish/media/media_21798.html. Per cercar altres notícies trobareu un cercardor a la següent pàgina: http://www.unicef.org/spanish/media/

4.  Web de Derechos Human Rights sobre els drets dels infants: http://www.derechos.org/nizkor/chicos/

5.  Al web http://www.pangea.org/ddhh/tematic5a.html  trobareu enllaços a diverses ONGs que defensen els drets dels infants. Visiteu les que us interessin (jo us he apuntat algunes):

a.      El web http://www.margen.org/ninos/ conté la Declaració dels Drets dels Infants il·lustrada amb tires de Mafalda.

b.     El web http://www.cip.fuhem.es/niños/niños.htm pretén sensibilitzar sobre la problemàtica dels nens soldats.

c.      El web de l’ONG Save the Children: http://www.savethechildren.es

 

 

Anar al principi de la pàgina