“¿És la Declaració Universal dels Drets Humans un projecte utòpic

que contribuirà a conduir-nos a un món millor?”.

TORNAR   A   PROCÉS

 

ACTIVITAT nº 6:

 

* Quin és el contingut d’aquesta activitat?.

Els Drets Humans contemplen els principis que preserven la dignitat humana. Molts de països han inclòs aquests principis en les respectives constitucions.

A aquesta activitat determinarem si la Constitució Espanyola recull tots els Drets Humans continguts a la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948.

 

* Què haurem de fer?.

En primer lloc es repartiran els diversos articles que constitueixen la Declaració Universal entre tots els petits grups.

Cada grupet identificarà els articles de la Constitució Espanyola de 1978 on es recullen els articles de la DUDH que li correspon comparar; per realitzar aquesta tasca podeu elaborar un quadre comparatiu com el que es presenta a continuació:

 

Declaració Universal dels

Drets Humans

Constitució Espanyola

Article primer.- Tots naixem lliures i iguals

Articles de la Constitució Espanyola on es recull el primer article de la Declaració Universal del Drets Humans.

Article segon.-

 

 

A continuació haureu de reflexionar sobre els resultats de l’activitat anterior: Considereu que hi ha algun Dret Humà que no estigui suficientment recollit a la Constitució?.

Finalment, posareu en comú les conclusions a les que heu arribat cada grupet i enviareu un email al Congrés dels Diputats amb totes les vostres aportacions.

Qui ha de redactar l’email?. Els dos alumnes que tenguin la confiança majoritària del grup.

 

* Quines pàgines visitarem?.

Podeu trobar el text de la Constitució Espanyola:

http://www.congreso.es/funciones/constitucion/indice.htm

Per a dirigir-vos al Congrés dels Diputats:

http://www.congreso.es/constitucion/portal/contactar.jsp

 

Anar al principi de la pàgina