“¿És la Declaració Universal dels Drets Humans un projecte utòpic

que contribuirà a conduir-nos a un món millor?”.

TORNAR   A   PROCÉS

 

ACTIVITAT nº 7:

 

* Quin és el contingut d’aquesta activitat?.

A aquesta activitat valorareu la tasca de les diverses Organitzacions no Governamentals que treballen per que es compleixin els Drets Humans.

 

         

 

* Què haurem de fer?.

Cada grup haurà de triar cinc ONGs que es dediquin a la defensa d’algun Dret Humà, (us heu de posar d’acord per no triar les mateixes ONGs).

Una vegada triades les ONGs haureu d’elaborar una fitxa per cada una, especificant:

·      Origen

·      Història

·      Com es finança

·      Activitats més destacades

·      Dret o drets humans que defensa

·      Altres dades que considereu interessants

 

       

 

A continuació, cada grup elaborarà una reflexió o comentari sobre: “El paper de les Organitzacions no Governamentals en la defensa dels Drets Humans”; per recolzar les vostres argumentacions utilitzareu exemples que haureu trobat en el procés d’elaboració de les cinc fitxes.

A aquesta reflexió cal que comenteu els següents aspectes:

·        ¿Les ONGs són institucions que serveixen per canviar real i efectivament el món, per aconseguir que el grau d’acompliment dels Drets Humans vagi augmentant?.

·        ¿És més fàcil violar els Drets Humans quan es fa en secret?, quin paper juguen en aquest aspecte les ONGs?.

·        ¿Quina relació s’estableix entre les ONGs i els diversos governs?. Cita alguns exemples.

·        ¿Quin és el paper que juguen les ONGs i els governs en la defensa dels Drets Humans?.

·        ¿Es dona conflicte de competències entre la tasca de les ONGs i dels governs pel que respecta a la defensa dels Drets Humans?.

Finalment, cada grup exposarà les seves conclusions a la resta de grups.

 

       

 

* Quines pàgines visitareu?.

1.       Web de l’Equip Nizkor-Espanya que recull enllaços a ONGs espanyoles:

2.     http://www.derechos.org/nizkor/espana/ong.html

3.     Web de Wikipedia, l’enciclopèdia lliure, http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Organizaciones_No_Gubernamentales

4.     Enllaços del  web de l’ONG “Associació Pro Drets Humans”: http://es.geocities.com/redh_ica/ong_ddh.htm

5.     Web de “Derechos Human Rights”, enllaços http://www.derechos.net/links/esp/ong/temas/

Web de la Coordinadora de ONG per al Desenvolupament- Espanya: http://directorio-guia.congde.org/

 

Anar al principi de la pàgina